BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten.

SLIK GJØR DU

  1. Skriv ut løftet og klipp det opp i biter. Ord for ord for vandrere, setning for setning for oppdagere. 
  2. Lag flere sett.
  3. Del speiderne opp i patruljer eller lag.
  4. Første person eller lag som setter alle bitene rett sammen vinner.
     

Hva betyr speiderløftet?
 

I tro på Guds hjelp
Som speidere tror vi at vi trenger Guds hjelp hver dag til å holde disse løftene. Derfor innledes løftet med «I tro på Guds hjelp». Tro er at vi kan regne med Gud i alle livets situasjoner. Troen knytter Gud og mennesker sammen.

Å tjene Gud
For å tjene Gud må vi lære ham godt å kjenne. Det kan vi lære i kirken, under speiderandakter, ved å lytte til, synge og spille musikk, ved å lese og snakke om det som står i Bibelen, ved å be, og ikke minst ved å bruke naturen. Det skaper undring og glede å oppleve alt det fine Han har skapt. Gud har omsorg for alt Han har skapt. Derfor tjener vi også Gud når vi gjør noe til det beste for våre medmennesker og for naturen.

Hjelpe andre
Det er mange mennesker rundt oss som trenger å bli sett. Kanskje kan du bli flink til å være sammen med de som ikke har så mange venner, de som er lei seg, de som nettopp har flyttet til stedet du bor eller de som er gamle.

Leve etter speiderloven
Speiderloven inneholder syv idealer som hjelper oss med å nå målsetningen i formålsparagrafen (se side 33). Skal vi leve etter speiderloven, må vi kjenne den. For å huske hele speiderloven er det viktig at vi gjentar den ofte, har den på ei oppslagstavle, inni Bibelen eller at vi leser den høyt på speidermøtene.
 

UTSTYR

  • Speiderløftet
  • Saks
  • Konvolutter til å oppbevare bitene med speiderløftet på i