Holde kameraet i ro:
Snakk med speiderne: Hva skjer med bildene hvis dere beveger kamareat mens dere tar bilde? Hvordan tror speiderne at bildene blir best? 
Prøv dere frem: Ta bilder mens kameraet er i bevegelse og mens dere holder kameraet i ro. Prøv gjerne med stativ om dere har. Koble kameraet til en skjerm og se på resultatene. Hvilke bilder ble best? 

Med og uten blitz:
Snakk med speiderne: Hva er blitz? Hva skjer når man tar bilder i lyset med og uten blitz? Og hva skjer i mørket? Hvordan tror speiderne at bildene blir best?
Prøv dere frem: Ta bilder i lyset og i mørket med og uten blitz. Koble kameraet til en skjerm og se på resultatene. Hvilke bilder ble best?

Innstillinger:
Snakk med speiderne: På mange kameraer kan man velge ulike innstillinger. Hva er poenget med dette? De aller fleste kameraer har mulighet for autoinstilling. Hva er poenget med dette? 
Prøv dere frem: Ta bilder med ulike innstilinger. Koble kameraet til en skjerm og se på resultatene. Er det synlige forskjeller på bildene tatt med ulike innstillinger? Hvilke bilder ble best?

Komposisjon:
Snakk med speiderne: Komposisjon betyr å sette sammen ulike deler til en helhet. Det finnes flere prinsipper for god komposisjon:

  • Det gyldne snitt: deling av en flate i to deler slik at den minste delen forholder seg til den store slik den store forholder seg til hele flaten
  • Tredelingsregelen: Del bildet inn i 9 like store firkanter ved hjelp av to vertikale og to horisontale linjer. De viktigste elementene bør befinne seg langs linjene eller i skjæringspunktene.
  • Skape dimensjoner: Gode bilder inneholder en forgrunn, en mellomgrunn og en bakgrunn. Dette skaper dybde i bildet.
  • Velg riktig format: Bilder kan tas stående eller liggende. Hovedregelen sier at motivet skal fylle bildet uten for mye luft på sidene. La formatet følge motivets form. 
  • Tenk enkelt: Pass på at motivet ikke forsvinner i en masse rot, men at det kommer tydelig frem i bildet.

Prøv dere frem: Ta bilder som følger prinspippene og bilder som ikke gjør det. Koble kameraet til en skjerm og se på resultatene. Hvilke bilder ble best?

Ta bilder fra flere vinkler:
Snakk med speiderne: Hvordan kan dere få gjenstander og personer til å se annerledes ut ved å bruke kameraet på forskjellig måte? Har det noe å si hvilken vinkel vi tar bildet fra? Hvor nærme eller langt unna vi er? Er det mulig å ta bilder uten å se hva man tar bilde av?
Prøv dere frem: Ta bilder av samme motiv fra forskjellige vinkler og på ulik avstand. Koble kameraet til en skjerm og se på resultatene. Kjenner dere igjen motivet, eller gjør de ulike vinklene og avstanden det ugjenkjennelig? Hvilke bilder ble best? 

Bilderedigering:
Snakk med speiderne: Hvordan kan vi bli lurt av bilderedigering? Er bilder som er redigert et reelt uttrykk for virkeligheten?
Prøv dere frem: Bruk et enkelt bilderedigeringsprogram, de fleste nyere telefoner har ett, og prøv de ulike funksjonene. Lagre bilder med ulike redigering. Vis bildene på skjerm. Hva gjør de ulike funksjonene med bildet? Hvor ulikt det originale bildet er det mulig å komme på kort tid? Hvilke bilder liker dere best?

Eksponering:
Snakk med speiderne: Eksponering omhandler hvor mye lys bildet utsettes for. Overeksponering vil si at bildet har fått for mye lys, undereksponering vil si at bildet har fått for lite lys. Ved autoinnstillinger stiller kameraet inn for riktig eksponering selv, men ved motiver som er veldig mørke eller lyse, eller ved motiver i kraftig motlys, kan det være hensiktsmessig å overstyre disse innstillingene. På kameraet gjøres dette ved å stille på blenderåpningen eller lukkertiden. 
Blenderåpning: Blenderåpningen fungerer på samme måte som pupillen i øyet. Den kan gjøres større eller mindre og avgjør hvor mye lys som slippes inn om gangen. Ved større blenderåpning slippes mer lys inn på bildet og bildet blir lysere. Større blenderåpning gir mindre dybdeskarphet, noe som gjør at bakgrunnen vil bli uskarp når fokuset er på et objekt i forgrunnen.
Lukkertid: Lukkertiden avgjør hvor lang tid kameraet bruker på å ta bildet, og da hvor lenge bildet eksponeres for lys. Ved lang lukkertid slippes lys inn over en lengre periode, og bildet blir lysere. Fordi kameraet bruker lengre tid på å ta bilder med lang lukkertid er det lett for at bildene blir uskarpe, særlig med håndholdte kameraer.
ISO: ISO-verdien henger igjen fra da man hadde film i kameraet og var et tall på hvor følsom filmen var for lys. I mørke var det lurt å bruke en film som var følsom for lys. ISO kan nå stilles inn på en del kameraer. Høy ISO-verdi har lett for å gi kornete bilder.
Prøv dere frem: Bruk et kamera der dere kan stille på blenderåpning, lukkertid og ISO. Ta bilder med ulike kombinasjoner av disse. Velg ulike motiver, gjerne noe som står stille og noe som er i bevegelse, og ulikt lysnivå. Koble kameraet til en skjerm og se på resultatene. Hvilke kombinasjoner gir de beste bildene? Under hvilke forhold bør man bruke de ulike kombinasjonene? Hva slags type bilder gjør seg med mindre dybdeskarphet?
På denne siden kan dere leke med innstillingene på et bilde tatt med ulike innstillinger av en vindmølle i mørket.

 

UTSTYR

  • Digitalkamera med tilkobling til skjerm