BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

 1. Innledning: Fortell deltakerne at i denne øvelsen skal alle tegne opp sine individuelle grensekart. Grensekartene er personlige og skal ikke vises til noen andre i løpet av øvelsen - dette er en individuell øvelse vi gjør for å kjenne litt på egne grenser. Det å snakke om å kjenne på egne grenser kan for noen kanskje være litt vanskelig. Derfor er det viktig at vi respekterer hverandres rom i denne øvelsen. Det innebærer at vi ikke spør om å få se andres grensekart etterpå eller ser på andre underveis. I denne øvelsen bestemmer du selv hvor mye du vil tegne og hvem du vil ha med. Så hvis du synes dette er litt vanskelig så kan du tilpasse øvelsen til deg. Bare delta på det du føler deg komfortabel med. 

 2. Tegn opp ditt grensekart på tavla og forklar eller bruk eksempelet på en power point. Grensekartet ditt kan forklares cirka slik:

  1. Vi har ulike grenser for ulike personer. Jeg starter med å tegne meg selv i midten, det er noen ting jeg bare ønsker å «dele» med meg selv, eller som jeg bare er komfortabel med at jeg gjør med min egen kropp. 

  2. Så tegner jeg en ny sirkel som blir de nest innerste – jeg plasserer foreldrene mine og søsteren min der. Jeg har valgt de som de innerste fordi det er de jeg er mest komfortabel med. De kan jeg fortelle ting til og jeg er komfortabel med at de er nær meg.

  3. Så tegner jeg bestevennene mine i neste sirkel. Disse kan jeg også fortelle det meste og er komfortabel med at de er nær meg. Men hvor mye jeg har lyst til å fortelle dem, endrer seg litt mer fra dag til dag i forhold til familien min i sirkelen innenfor. Derfor er de i en egen sirkel.

  4. Så tegner jeg inn vennene mine og resten av familien min. De kan jeg fint gi en klem og leke med, men de får ikke være like nær meg som de som er i sirklene innenfor. 

  5. Så kommer folk som jeg kjenner og ser ofte som f.eks. klassen min, læreren min, speiderlederen og treneren min. Dette er folk jeg er komfortabel med å snakke med, men grensene mine er litt lenger ute. Jeg ville f.eks. ikke gitt dem en klem. 

  6. Så kommer bekjente. Dette er mennesker jeg kanskje har møtt noen ganger, men egentlig ikke kjenner så godt. Dette er mennesker jeg kan si hei til hvis jeg møter dem, men de er ikke noen jeg bruker mye tid sammen med. 

  7. Så har jeg tegnet inn fremmede, som er mennesker jeg har ganske store grenser til. Altså mennesker som ikke får komme veldig nær meg.

  8. De menneskene jeg har størst grenser til er mennesker jeg ikke liker eller som jeg opplever som ubehagelig eller truende. 

  9. Deres grensekart behøver ikke å ha de samme kategoriene som mitt, det gjør dere helt som dere vil, men nå vil jeg at dere skal forsøke å tegne deres egne. Begynn med dere selv og plasser folk i livene deres. Og husk at dette er personlig, så det er ikke noe behov for å se på andres kart eller vise bort. Dere kan inkludere akkurat de menneskene dere vil og plassere dem akkurat hvor du vil. Det er også lov å inkludere f.eks. kjæledyr. 

  10. Om dere vil kan dere også inkludere handlinger – som å «snakke om personlige ting», «sitte på fanget til», «klemme» og så videre. 

 3. Når deltakerne er ferdige med å tegne kartene sine spør om noen har noen kommentarer eller noe de vil dele. Fortsett å vær tydelig på at man ikke trenger å dele noe, det er bare de som har lyst og er komfortable med det. 

 4. Deretter snakker du litt videre om at folk flytter på seg og bytter roller. Her kan du velge litt selv hvilke eksempler du bruker. Her kommer et forslag til noe du kan si:

 

Noe jeg tenker på når jeg tegner mitt eget kart, er at folk beveger seg mellom de ulike kategoriene. Alle vennene mine var jo en gang fremmede som befant seg der ute. Samtidig som at folk som for eksempel bestevennen min i barnehagen befinner seg mye lengre ute nå enn de gjorde før. Og folk som jeg regner som venner eller bekjente kan jo plutselig oppleves som truende …

Punkter til oppsummering

 • Poenget med denne øvelsen er å bli litt mer bevisst på egne grenser
 • Man har ulike grenser til ulike mennesker på ulike tidspunkt i livet
 • Grenser er i endring, og det er bare du som kan avgjøre hvor dine grenser går

 

UTSTYR

 

 • Ark

 • Skrive- og tegnesaker