ÅPNING 

Hils alle velkomne på møtet og ta et navneopprop. Det er viktig at de som leder møtet prøver å huske navnet på alle deltakerne. På den måten kjenner deltakerne seg velkomne samtidig som de som leder møtet har oversikt over gruppen.

Snakk kort om hva dere skal gjøre i dag.

AKTIVITET 1 - Båtmannsknop og dobbelt halvstikk

Utstyr: Knutetau til alle, sjøspeiderkort til møtet

Lær deltakerne båtmannsknop og dobbelt halvstikk. La de selv få prøve å knyte knutene. Forklar hva knutene brukes til. Fortell om fordeler og ulemper med knutene. Vis hva som skjer dersom man knytter båtmannsknop av tau med ulik tykkelse.

LEK - Knutemor eller Tante Knute

Grupper på 5-10 står i ring og holder hverandre i hendene. En deltaker går bort fra de andre. Lag en knute ved å krype under og gå over hendene til hverandre. Ikke slipp taket eller skift håndgrep. Når knuten er ferdig, roper dere på tante Knute eller Knutemor og deltakerne som er borte, kommer tilbake og skal prøve å løse opp knuten, uten at noen slipper taket.

AKTIVITET 2 - Fortøyning

Utstyr: Redningsvest til alle, tau og båt til fortøyning

Lær deltakerne om enkel fortøyning. Vis dem fendere og forklar hva de brukes til. Forklar dem og vis hva brest og spring er og hvorfor man bruker disse to metodene. Kombiner det gjerne med at deltakerne får være i båter, for så å fortøye de i land.

AVSLUTNING

Syng speiderbønnen. Fortell deltakerne om hva dere skal gjøre på neste møte, og hvor og når neste møte er.

Foto: Carl-Frederic Salicath

UTSTYR

  • Redningsvest til alle
  • Knutetau til alle
  • Tau og båt til fortøyning
  • Sjøspeiderkort som trengs til møtet