Emner fra Speiderstigen man jobber med på disse aktivitetene:

 • Kjenner en stifinner til hvordan nattverd gjennomføres i deres kirke.
 • Kjenner en stifinner seks kristne symboler.
 • Har en stifinner erfart å ha en oppgave i minst en gudstjeneste.
 • Har en stifinner erfart å delta på minst en Scouts Own utendørs.
 • Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
 • Har en stifinner erfart gjennom lek og konkurranser både å tape og vinne, vente på tur og opptre rettferdig.
 • Har en stifinner erfart å måtte kle seg for turer/møter til alle årstider og erfart å pakke og bære sin egen dagstursekk.
 • Har en stifinner erfart å overnatte borte fra hjemmet sammen med andre speidere.
 • Kan en stifinner erfart å bruke ulike nevenyttighetsteknikker til å lage nyttegjenstander til bruk på tur eller leir.
 • Har en stifinner erfart å finne 4 stjernebilder hun/han kan på himmelen.
 • Er en stifinner erfart å være på dagstur og overnattingstur regelmessig og er godt kjent i flere turområde i stifinnertroppens nærmiljø.
   

 


 

Merkekrav som tas:

Obligatorisk krav:

 1. Delta aktivt på en gudstjeneste
 2. Gjennomført overnattingstur med tema «himmel»
 3. Kjenne til de ulike vindstyrkene og retningene, og lagd vindmølle
 4. Kjenne til historien til St.Sunniva eller andre helgner. 

 

Valgfrie krav (velg ett):

 • Samtale om noe en av dere i stifinnertroppen undrer på
 • Lagd drage

 


 

Aktiviteter:

 

Lage vindmølle
Papir klippet kvadratisk i størrelse på ca 15x15cm (et A4 ark gir to kvadrater)
Tegn opp diagonalene vha blyant og linjal.
Lag et merke med blyanten på hver linje som er 3cm fra midten av kvadratet.

Klipp innover fra hjørnene langs linjene (diagonalene), men ikke klipp helt inn til midten! Stopp ved merket som er ca. 3cm fra midten.
Klipp innover fra hjørnene langs linjene (diagonalene), men ikke klipp helt inn til midten! Stopp ved merket som er ca. 3cm fra midten.
Lag et lite hull med en lang knappenål i alle høyre flikene der det er merket med o. Stikk nålen gjennom alle flikene samtidig og deretter gjennom midten av papiret. Se bildene under.
Nålen kan deretter stikkes tvers gjennom enden av for eksempel et sugerør. Sugerøret blir da en stang som du kan holde vindmøllen i.
Prøv å få vindmøllen til å gå rundt ved å blåse på den. Kanskje kan vi ta den med ut å prøve den når det er litt vind. Dersom vinden mangler kan vi få den til å gå rundt ved å løpe med den.
Dersom vindmøllen ikke går så godt rundt, så kan det komme av at den tar borti stangen

Utstyr: Papir, linjal, blyant / penn, saks, knappenål (stor), et sugerør. Se lenke til oppskrift på vindmøller nederst på siden.

 


 

Vindstyrke
Snakk om de ulike typene vindstyrker vi har. Hva er storm og hva er bris? Hører de til ulike årstider? Snakk også gjerne om hvordan orkaner ødelegger, og klimautfordringer til dette. Finn en treplanke og skriv på svak vind nede, sterk vind på midten og orkan eller sterkere helt øverst. Fest på en tråd bit på midten, så kan dere se hvor sterk vinden er akkurat nå. Dette er ikke noe presis måling, men speiderne får se virkningen vinden har. I tillegg kan man:
1. riv et papir i mange biter og samle de i hånden. Kast de så i luften.
2. Mål så hvor langt papirbitene flyver, samt hvor lang tid det tar fra man kaster dem til delander. Del deretter antall meter på tid. For eksempel 6m / 2sekunder = 3ms. Veldig upresis, men en morsom aktivitet.

Utstyr: Planke, tråd, tusj, lim, papir, blyant og målebånd.

 


 

Scout own
Lag en scout own eller lysløype med temaet rundt en helgen som har sin dag i tiden dere legger turen. Hva er en helgen, og hvorfor finnes de? La speiderne dramatisere en hendelse om helgenen, og inviter gjerne familie. På forhånd samtal om noe speiderne undrer seg på, og lag en forbønn rundt dette som er en del av løypa. Gjerne også et dikt.