Hva er å kommunisere? 

Kommunikasjon er overføring av informasjon mellom to eller flere mennesker.

Hvordan kommuniserer vi? 

Det kan være at vi snakker med noen ganske uformelt, eller at vi diskuterer noe på et møte. Vi bruker telefon, utveksler brev, sender og mottar e-post eller bruker sosiale medier. Når vi skal kommunisere, kan vi dele inn kommunikasjonen i fire deler.

Kommunikasjon starter med en idé eller et budskap, selve informasjonen, som du vil at en annen skal forstå. Så velger du en passende kanal for å dele informasjonen. Din kanal er kanskje luften mellom dere, og du velger munnen din som utsender. Overføringsmåten er tale som brer seg gjennom luften, og mottakeren er øret til den som skal høre det du har å si. Adressaten er hjernen til den som hører på deg. Her skal budskapet ditt gjenvinnes slik at adressaten forhåpentligvis forstår det du ville si.

Begrensninger i kommunikasjon

Kanalen kan ha begrensninger for det du ønsker å meddele. Du kan ikke vise bilder med stemmen eller bruke kroppsspråk i en vanlig telefonsamtale. Kanalen kan også ha begrenset overføringskapasitet. Noen sosiale medier har for eksempel begrensninger for hvor mange tegn det er plass til i en melding. Da må du tilpasse din melding til kanalen du skal bruke.

I tillegg kan kanalen være plaget av støy. Da må overføringsmåten tilpasses situasjonen. Du må kanskje heve stemmen for at mottakeren skal forstå hva du sier i en støysituasjon. For å få det viktigste budskapet gjennom til mottakeren utelater du kanskje noe. Det kaller vi filtrering. 

Samtale 

Når du skal si noe må du tenke gjennom hva du vil si, hvem du snakker med og hvilken situasjon du er i. Bruk ord som de som hører på forstår. Tilpass stemmestyrken til hvor du er, for eksempel ute eller inne, hvor mange som hører på og hvor mye støy det er.

Når du skal lytte, må du være oppmerksom. Vis at du følger med og forstår ved å se på den som snakker, og ved å nikke og gjenta de viktigste poengene.

«Hvis du lytter og observerer, vil du oppnå mye mer enn du kan ved å snakke.»
ROBERT BADEN-POWELL

Melding

En melding må være klar og tydelig. Hvis overføringskanalen har begrensninger eller støy, må man lage korte meldinger som allikevel har med det viktigste. For å unngå misforståelser bruk STORE BOKSTAVER på navn, retninger og ordet IKKE.

Vi har følgende huskeliste for hva som skal være med i meldinger:

  • HVEM
  • HVA
  • HVOR
  • NÅR
  • HVORDAN (inkludert hva som er blitt gjort).

Eksempel på en melding:
«Patruljen VÅK har ankommet posten ved BLEKKVANN klokka 1230 i god form. De har IKKE sett andre patruljer underveis.»