Vi skjelner gjerne mellom vevet og tvunnet tauverk.

Det første er gjerne vevet om en kjerne og passer f.eks. til livline. Slikt tau kan ikke spleises.
Tvunnet tau lages ved at plantefibre eller syntetiske fibre tvinnes sammen til kordeler. Kordelene tvinnes så til tau. Tauet kalles treslått eller fireslått etter hvor mange kordeler det har. Slikt tau egner seg godt til spleising.

Problemet med spleising er stort sett starten. Derfor vil vi legge ekstra vekt på det her.

 


Selve prinsippet i spleising går ut på at hver kordel i det ene tauet skal tres over og under kordelene i det andre tauet. Dette bør du være helt klar over, i alle spleiser er dette likt (se pilen i tegningen over) Omtrent slik vil det se ut når kordelen byttes ut med pilen på tegningen ovenfor. Husk også at kordelene fra samme tau aldri skal krysse hverandre, og at de alltid skal gå samme vei.

 

Øyespleis

Øyespleis lager man når man trenger en fast løkke, et "øye" i enden av tauet. Endekordelene tvinnes ut tre slag og det lages en åpning i tauet der man ønsker løkken skal slutte.

 

 Kordelene tres gjennom åpningene i tauet slik som tallene angir. Det vil være en fordel om kordelene er taklet eller tapet i enden slik at den ikke fliser seg opp. Begynn spleisingen med kordel 3 som skal under den delen av langtauet som er mellom kordel 1 og 2. Fortsett med kordel 2 slik som pilen på tegningen viser.

 

 

 

Vri spleisen noe mot deg. Kordel 1 skal gå som pilen viser (over og under som tidligere forklart)

 

 

 
Nå er en hel omgang ferdig. Normalt skal det være tre, og vi begynner med kordel 3 som skal tres over og under som pilen viser. For å få en pen avslutning' på spleisen, kan man tynne ut kordelene som tegningen antyder med prikkede linjer.

 

Forklaring av øyespleis
Øyespleis er god å kunne når du skal ha et fast øye i enden av et tau. Er tauet fast slått, er det godt å ha en rund, spiss pinne til å åpne tauet med.
Slå først opp tre tørn i tampen. Lag en liten takling nedenfor, slik at tauet ikke går opp mens du spleiser. Bøy tampen tilbake mot langtauet, slik at øyet blir passe stort. Stikk pinnen under en av kordelene og stikk en av tampens kordeler inn i åpningen og trekk til. Ta den kordelen fra tampen som ligger til venstre for den du nettopp brukte, og stikk den under den kordelen på langtauet som ligger til venstre for den du sist stakk under. Siste kordelen på tampen stikkes deretter under den tredje kordelen på langtauet.
Dette var første innstikket. Så fletter du videre på samme vis som ved kortspleis: hver kordel over den nærmeste og under den neste. Tre - fire innstikk er nok også her.
Ekstra fin blir spleisen hvis du etter hvert innstikk deler kordelene og fortsetter spleisingen med den halve kordelen. I begynnelsen lønner det seg å gjøre to innstikk før du deler kordelene.
Kapp ikke de løse garnene og tampene før spleisen er strukket kraftig.

Du finner det på you tube HER.


Kronespleis
Kronespleis er enkel å lage når man først får til kronen. Den brukes som takling på tauenden. Tvinn opp endekordelene tre slag. Det er lurt å lage en  takling rundt tauet, eller tape slik at kordelene ikke tvinner seg mer opp.

 

 


Kordel 1 legges ned mellom 2 og 3 som på tegn 1. Kordel 2 skal bøyes ned mellom 1 og 3, men over enden på 1. Kordel 3 skal nå bøyes ned mellom 1 og 2 som pilen viser. Den skal over tampen på 2 og under 1.

 
Kordel 1 legges ned mellom 2 og 3 som på tegn 1. Kordel 2 skal bøyes ned mellom 1 og 3, men over enden på 1. Kordel 3 skal nå bøyes ned mellom 1 og 2 som pilen viser. Den skal over tampen på 2 og under 1.

 

 


Nå burde du ha en spleis tilsvarende denne. Dra forsiktig i de tre endene på likt slik at den ikke endrer fasong.
Når kronen er klar, er det bare å starte vanlig spleising. Kordel1 over og under som pilen viser, så kordel 2 osv. 

Forklaring av kronspleisen (også kalt endespleis)
Slå opp 4 - 5 tørn av tampen og legg en enkel takling nedenfor. Lag så en bukt på den ene kordelen. Lag en bukt på kordel nr 2 og stikk tampen ovenfra inn i den første bukten. Ikke stram enda.
Legg deretter bukten på kordel nr. 3 om tampen på den første, og stikk tampen på denne tredje kordelen ovenfra inn i bukt 2. Nå har du stukket de tre kordelene inn i hver sin bukt. Så kan du strekke til, og nå har du laget en "krone".
Selve spleisingen begynner nå og foregår fra tampen innover langtauet. Kapp først taklingen og bruk en rund pinne til å åpne med. Innstikkene er som vanlig: hver kordel over den nærmeste og under den neste. Tre innstikk greier seg. For å få en pen tamp bør du også her dele kordelene som ved øyespleis. Ellers får du en ubekvem klump på tampen.
Du kan kontrollere at du spleiser riktig ved å se etter at det aldri kommer mer enn én kordeltamp opp mellom to kordeler ved hvert innstikk.


Kortspleis
Kortspleis brukes til å forene to tau. Kortspleis er en vanskeligere spleis enn de to foregående. Prinsippet er det samme, men det er dobbelt så mange ender å spleise og å holde orden på. Her er det spesielt viktig å sikre alle ender mot oppflising og tauet mot mere opptvinning. Kordelene skal tvinnes opp to slag og tres i hverandre som pilene antyder.


Kortspleis består av to spleiser, og vi konsentrerer oss først om de nummererte endene. De andre er det lurt å knyte fast i lang-tauet som på tegningen. Det er så bare å begynne en vanlig spleis med kordel 1 som pilen på tegningen antyder.


Man fortsetter med kordel 2 som pilen viser, så kordel 3 til man er ferdig med tre omganger. Vær oppmerksom på at spleisen lett blir slak der tauene møtes slik at det kan lønne seg å stramme kordelene godt i begynnelsen.
 

Når spleisingen med det ene settet kordler er helt ferdig, løsner man opp tauet som holder de andre og begynner spleisingen her på samme måte. Alle sikringer på tamper etc. fjernes når spleisen er ferdig.

 


Forklaring av kortspleis
Kortspleis brukes til å forene to tau. Den er lett å legge, og solid, men nokså klumpete. Slå først opp 3 tørninger på begge tampene, og stikk sammen som vist på tegningen. Kordelene ligger riktig når det ikke er to kordeler fra samme tau som ligger ved siden av hverandre.
Så begynner spleisingen: kordelen legges over den nærmeste og under den neste kordelen (fra det andre tauet). Gjør det samme med alle tre kordelene fra det ene tauet, og deretter med det andre tauet. Tre eller fire slike innstikk greier seg. Alle innstikkene gjøres mot tvinningen på det andre tauet.
Til slutt strekkes spleisen, og kordelene kappes pent av. Spleisen blir enda penere hvis du ruller den forsiktig under foten.          

Langspleis           

Langspleis har den fordelen at den nesten ikke blir tykkere en tauet slik at den glir gjennom trinser og blokker.

Hvordan du lager en langspleis ser du HER     

Utstyr


  • Tau med kordeler
  • Tape til å sikre endene på kordelen fra å flise seg opp under arbeidet
  • Ved syntetsik tau kan du bruke lighter til å smelte og derved sikre endene med
  • Kniv