Spleising


Spleising er en måte å avslutte et tau på sånn at det ikke skal flise seg opp og bli ødelagt. Spleis bruke vi dessuten til å skjøte to tau på en varig måte. Spleising går ut på at hver kordel i det ene tauet skal tres over og under kordelene i det andre tauet. Det er bare slått tau som kan spleises. Hvis du vil sikre endene på tau som ikke er slått kan du bruke takling. 

Endespleis / Kronesveis

Endespleisen brukes til å lage en holdbar avslutning på et tau. Løs opp kordelene i tampen med omtrent ti centimeter (mer dersom tauet er veldig tykt), og lag en liten takling på hver ende eller bruk tape. Når du har fått til starten av spleisen, er det bare å tre kordelene over og under.

Tre kordelene over kordelen rett til høyre og under den neste slik som på tegningen. Dra forsiktig i de tre endene på likt slik at den ikke endrer fasong og stram til. Når kronen er klar er det bare å starte vanlig spleising innover langtauet. Kapp først taklingen du lagde i begynnelsen, og bruk en rund pinne til å åpne med. Tre innstikk greier seg.

NB: Kordelene fra samme tau/ende skal aldri krysse hverandre. De skal alltid gå samme vei. 

Øyespleis

Øyespleisen er fin når du skal ha ei varig løkke i enden av et tau, for eksempel i enden av et fortøyningstau. Også her løsner du rundt ti centimeter av tampen. Hvor du stikker inn kordelene igjen avgjør hvor stort «øyet» blir. Det går an å lage en øyespleis rundt et fast øye av metall. Da blir spleisen ekstra holdbar.

Det vil være en fordel om kordelene er taklet eller tapet i enden slik at den ikke fliser seg opp. Spleisen blir ekstra fin hvis du etter hvert innstikk deler kordelene og fortsetter spleisingen med den halve kordelen. I begynnelsen lønner det seg å gjøre to innstikk før du deler kordelene. Ikke kapp de løse garnene og tampene før spleisen er strukket kraftig.

Kortspleis

Kortspleisen brukes til å skjøte to tau permanent. Ti centimeter av tampene løses opp – på begge tauene. Så spleises de to tauene inn i hverandre. Her er det spesielt viktig å sikre alle ender mot oppflising og tauet mot mer opptvinning. Kordelene skal tvinnes opp to slag og tres i hverandre som pilene antyder.

Kortspleis består av to spleiser, og vi konsentrerer oss først om den ene siden. De andre er det lurt å knyte fast i lang-tauet. Det er så bare å begynne vanlig spleis nedover med den ene siden, omtrent tre omganger. Vær oppmerksom på at spleisen lett blir slakk der tauene møtes slik at det kan lønne seg å stramme kordelene godt i begynnelsen.

Når spleisingen med det ene settet kordler er helt ferdig, løsner man opp tauet som holder de andre og begynner spleisingen her på samme måte. Alle sikringer på tamper etc. fjernes når spleisen er ferdig.

Langspleis

Langspleis har den fordelen at den nesten ikke blir tykkere en tauet slik at den glir gjennom trinser og blokker. Du finner video av hvordan du kan glage en langspleis under ressurser. 
 

UTSTYR

  • Tau med kordeler
  • Tape til å sikre endene på kordelen fra å flise seg opp under arbeidet
  • Ved syntetisk tau kan du bruke lighter til å smelte endene med. 
  • Kniv