Å padle i kano

Hold padleåren med begge hender, med en hånd oppå grepet på åren og den andre et stykke ned på åren. Kraften legges i første del av taket. Bruk hoften, rygg- og magemuskler aktivt for å gjøre det mindre tungt for armene.

Det er den som sitter bakerst i kanoen som har hovedansvaret for å styre og som må tilpasse seg de som sitter foran, men padling er en samarbeidsaktivitet - kommunikasjon er viktig! 

Fremdriftstak

Stikk åren ned i vannet og dra den bakover i en jevn bevegelse. Armene skal være strake hele veien. Når du løfter åren opp av vannet for å ta nytt tak, vrir du den litt inn sånn at du får mindre luftmotstand mens du fører åren frem igjen.

Hvis dere er to i kanoen er det best å padle en på hver side. Hvis dere er tre i kanoen er det best hvis de to foran padler på hver sin sine, mens den bakerste bytter etter behov. NB: Det lønner seg å padle i takt! 

Styretak


Kalles ogte J-tak fordi man tegner en 'J' i vannet med åren når man tar dette taket. Gjør som ved vanlig fremdriftstak, men mot slutten av taket vrir du åren og presser den ut fra kanoen - hele taket skal da forme en 'J'. Det er bare den som sitter bakerst som skal ta styretak. Det brukes til å holde stø kurs. 
 

Snutak

Plasser årene i vannet rett ut fra kanoen med den flate siden mot kanoen. Dra åren inn mot kanoen. Hvis dere gjør dette på begge sider av kanoen vil den snu uten fremdrift. Taket kan også gjøres motsatt vei.

Bremsetak

Er det motsatte av fremdriftstak. Stikk åren i vannet bak hoften og skyv den rett fremover. Hvis dere gjør det samtidig på begge sider, vil kanoen bremse og holde omtrent samme kurs. Hvis bare en av dere gjør bremsetak og den andre gjør fremdriftstak samtidig vil kanoen svinge kraftig.

Andøving

Andøving betyr å holde kanoen i ro i en og samme retning, kun ved bruk av årer. For å få dette til må dere bruke de ulike takene. Vind og driv i vannet gjør at det vil variere hvor mye og hva dere må gjøre for å holde kanoen i ro.

Håndtering

Kanoene skal bæres ned til, og settes pen på vannet sånn at den ikke er borti bunnen. Det kan fort gå hull på kanoer som slepes mot underlaget eller dunker mot land. Det beste er å legge kanoen med langsiden mot land eller en brygge. Hvis det ikke er mulig legges bakenden inn mot land. 

Når dere er ferdige med å bruke kanoene skal de bæres opp på land igjen og legges på plass hvor dere fant de. Hvis de skal ligge ved vannet er det viktig å snu dem opp-ned. 

NB: Før dere padler er det viktig å gå gjennom sikkerhetsreglene for kano. Det kan også være lurt å se på hvordan dere kan unngå å velte med kano. Se under ressurser.