Dette blir et felles Speiderne-arrangement (NSF og KM-speiderne). Vi tar med elementer fra speiderprogrammene til begge forbund, og opplever hvor vi er like og hvilke tradisjoner som er forskjellige. Helgen vil by på generell kompetanseheving og opplæring og øvelse i haikeferdigheter. 

Les mer om arrangementet på NSF sine nettsider

Ledere som følger sine speidere til prøvehaiken, kan bli med som deltakere på Friluftsfesten som arrangeres parallelt. Friluftsfesten er et nasjonalt NSF arrangement og ledere fra KM hjertelig velkomne til å delta på festen!