Trekløver-Gilwell (forkortet TG) er et videregående kurs bestående av en ukes leir der deltakerne bruker sentrale elementer som speidermetoden i praksis (patruljesystemet, friluftsliv og learning by doing), etterfulgt av en veiledet utviklingsperiode og en oppfølgingshelg. Alle de tre delene av treningen - kursuka, utviklingsperioden og oppfølgingshelgen våren 2025 - er obligatoriske.

 

Er dette noe for deg?

Er du klar for en uke med fokus på deg selv, dine egenskaper og deg selv i samspill med andre? Klar for å leke og ha det gøy, klar for litt enkelt friluftsliv og matlaging i din egen TG-patrulje, klar for haik på gamlemåten, for morgenbad og gode samtaler rundt bålet selv med myggen surrende i øra? Klar for å skru av mobilen og legge den nederst i sekken en uke i sommer? Da kan dette kurset være for deg.

Har du kunnskap og egenskaper du er stolt av og vil dele med andre? Mangler du kompetanse og erfaring på andre områder som du har lyst å utvikle? Vil du lære mer om speidingens verdigrunnlag og få ny inspirasjon til å gå videre i Baden-Powell og speidingens fotspor? Da bør du være klar for TG i år.

 

Kursuke

Kursuka fokuserer på kjernen i speidingen og hva det betyr for deg: Hvorfor er jeg speider? Hvorfor er jeg speiderleder? Hva betyr speidingens verdigrunnlag? Hva gir det meg? Hva er det jeg ønsker å være med på å bringe videre til nye generasjoner speidere? I løpet av kursuka får du utfordringer i ledelse og samarbeid, og kanskje får du utfordret deg selv litt også. I en uke skal du bo ute, lære og løse oppgaver sammen med din TG-patrulje.

 

Utviklingsperiode

I utviklingsperioden skal du gjennomføre en valgfri oppgave i ditt eget speidermiljø under veiledning fra en av kursveilederne. Oppgaven skal først og fremst gi deg personlig utvikling som speider og speiderleder. I løpet av utviklingsperioden skal du lage en rapport som skal godkjennes av veileder og kursleder. Denne vil de fleste ferdigstille før oppfølgingshelgen våren 2025.

 

Oppfølgingshelg

Kurset avsluttes med en helgesamling våren 2025. Tidspunkt for denne fastsettes i løpet av kursuka. 

Når du har fullført Trekløver-Gilwell-kurset, mottar du Trekløver-knappen og Gilwell-skjerfet som synlige bevis på gjennomføringen, men det viktigste er din personlige utviklingsreise i løpet av hele kursperioden.

 

Hvem kan søke?

Alle speiderledere over 23 år som har fullført hele grunntreningen (Trinn 1-3) og vært aktive speiderledere i minst 2 år er velkomne til å søke om å få være med på kurset. Ledere fra Norges KFUK-KFUM-speidere og fra andre nordiske speiderforbund, og som har tilsvarende erfaring, er også hjertelig velkomne til å delta.

Du vil kunne søke om å være med gjennom et søknadsskjema i Min speiding. Søknadsfristen er 20. mars. Søk her: https://speiding.no/arrangementer/treklover-gilwell-kurs-2024-2025-pa-kvernmoen

 

 Andre TG-kurs

Norges speiderforbund arrangerer som regel Trekløver-Gilwell annethvert år. Du har også anledning til å ta treningen i andre speiderforbund og land, men kursinnholdet og -formen varierer noe. I år går det to kurs for norske speidere, Norges speiderforbunds eget kurs i uke 32 og et nordisk kurs i uke 28 i Sverige (søknadsfristen har passert).