Det finnes mange måter å samle inn penger på under Globalaksjonen: