BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

 1. Skriv kodeord, spørsmål eller oppgaver på 50 forskjellige lapper og fordel nummer fra 1-50 på lappene.
 2. Lag en oversikt over hvilket kodeord, spørsmål eller oppgave som står på hvilken lapp.
 3. Spre lappene rundt på et avgrenset område inne eller ute. 
 4. Del speiderne inn i patruljer eller grupper på to til seks speidere. 
 5. Hver gruppe starter med å trille en terning hos den som styrer leken, gjerne en leder. 
 6. Tallet patruljene får, forteller hvilken lapp patruljen skal finne. Triller de tallet tre, skal de finne lapp tre. 
 7. Når patruljen har funet lappen, må de finne svar på spørsmålet, løse oppgaven eller huske kodeordet og fortelle det til lederen som styrer leken.
 8. Hvis partruljen har riktig svar, kodeord eller løsning, får de trille terningen på nytt.
 9. Tallet de triller blir lagt til tallet de var på. Hvis de triller tallet fire denne gangen, skal de altså finne lapp med nummeret sju, 3+4=7.
 10. Hvis patruljen har feil svar, må de tilbake til lappen og prøve på nytt, før de får trille terningen.
 11. Slik fortsetter patruljene helt til de finner lapp nummer 50. Alle må innom denne lappen, selv om de triller et tall som blir høyere enn 50.
   

TIPS: Bestem på forhånd om dere avslutter leken når første patrulje finner lapp 50, eller om alle patruljene skal fullføre hele leken. Dere kan også spille en bestemt tid. Når tiden er ute, vinner den patruljen som har kommet til det høyeste tallet. Hvis dere laminerer lappene, kan dere ta dem frem senere og bruke dem på nytt.
 

UTSTYR

 • terning
 • 50 lapper med kodeord, spørsmål eller oppgaver
 • liste med oversikt over hvilken lapp som har hvilket spørsmål