BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten.

SLIK GJØR DU

  1. Del speiderne i grupper på tre til fem personer.
  2. Hver gruppe får en duk eller et stort ark med alfabetet på. 
  3. Gi speiderne 30 minutter til å finne ting i naturen og plassere dem etter forbokstav på alfabetduken. Det er om å gjøre å fylle så stor del av duken som mulig.
  4. Bestem på forhånd om det må være helt ulike ting på hver bokstav eller om samm type ting kan ligge på flere bokstaver.
  5. Når tiden er ute viser gruppene frem sin duk til de andre etter tur og forteller hva de har funnet. 
     

TIPS: Det er lov til å komme på kreative løsninger for å fylle flest mulig bokstaver. Mange ting kan plasseres på flere steder, for eksempel kan en kvist fra et furutre plasseres på F for furu, T for tre, K for kvist, B for bartre og G for gren. 
 

UTSTYR

  • stort ark eller duk med alfabetet på
  • naturområde