Kroppens immunsystem danner antistoffer når kroppen er "angrepet" av bakterier eller virus som kan gjøre oss syke. Allergiske reaksjoner skydes at kroppen reagerer på og danner antistoffer mot et stoff som egentlig er harmløst, disse kalles allergener.

Allergiske reaksjoner kan opptre som økt produksjon av slim i øyne og nese, sammentrekninger i luftrøret slik det blir vanskelig å puste, eller rødhet og hevelse i huden. Noen kan ha så kraftige allergiske reaksjoner at det er fare for liv hvis de ikke får behandling. Har man mistanke om det, ring 113.

Det beste behandlingen mot allergi er å unngå det man er allergisk mot. Hvis det er vanskelig eller umulig kan man bruke medisiner. Medisiner fjerner ikke allergien, men reduserer plagene så man ikke merker at man er allergisk. Noen tar medisiner hele tiden, mens noen har medisiner de tar hvis de blir utsatt for det de er allergiske mot.

Vanlige allergier

  • Mat: Gluten, skalldyr, egg, nøtter, melk og fisk.
  • Luftveier: Pollen, husstøvmidd og pelsdyr.

Astma er en sykdom som gir symptomer som pustevansker, hoste, tung pust og piping i brystet. Årsaken er ofte at betennelse i luftveiene fører til hevelser og opphopning av slim i luftveiene og at musklene i luftveiene trekker seg sammen. Anfall kan utløses av noe, for eksempel støv eller anstrengelse, men de kan også komme uten forklarlig grunn. De fleste med astma har en inhalator som gjør at luftveiene åpner seg igjen.

Hvis noen får et astmaanfall er det første vi bør gjøre å roe dem ned og hjelpe dem med å finne inhalatoren om de har det. Personen bør sitte lett foroverbøyd med armene hvilende, for eksempel bak frem på en stol. Ved alvorlige anfall bør man ringe 113.

Praktisk øvelse

For å trene på hva man gjør hvis man har mistanke om alvorlig allergianfall: Ring 113

Allergilek
(hauk og due-variant)

En speider starter som allergen. Resten avtaler seg i mellom to speidere som ikke har allergi pluss en speider som har allergi, men som har med seg medisin. Allergenet skal ikke vite hvem disse er. En speider må være speiderleder.

Speiderlederen og speiderne stiller seg på hver sin side av området, allergenet står i midten. Speiderlederen roper: "Alle mine speidere, kom hjem!" Speiderne svarer: "Vi tør ikke for allergenet tar oss". Speiderlederen svarer: "Kom allikevel". 

Speiderne skal komme seg til lederen uten å bli tatt av allergenet. Blir noen tatt er de med på å være allergener neste runde. Blir noen av de som ikke har allergi eller som har medisin fanget av allergenet blir de ikke tatt, men kan løpe videre.