Vær beredt er speidernes valgspråk eller motto. Alle speidersamlinger avsluttes med at speiderlederen sier "vær beredt", og speiderne svarer "alltid beredt".

Å være beredt betyr at du bruker hele deg til å møte livets utfordringer. Bruk kortene til å starte en diskusjon rundt hva det vil si å være beredt i ulike situasjoner, og hva det vil si å alltid være beredt.

De yngste speiderne kan få kortene klippet fra hverandre pusle sammen de to kortene som hører sammen. 

Eldre speidere kan selv komme med forslag til hva det vil si å være beredt i de ulike situasjonene. De kan deretter få lese forslagene til svar. Hadde de kommet på flere ting? Var det noe de ikke hadde kommet på? Er de enige i svarforslagene?

Svarforslagene er kun forslag og diskusjonsstartere, og på ingen måte verken riktig eller uttømmende svar på hva det vil si å være beredt i de ulike situasjonene.

Utstyr


  • Utskrift av kortene
  • Saks