BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

"Vær beredt" er speidernes valgspråk eller motto. Alle speidersamlinger avsluttes med at speiderlederen sier "vær beredt", og speiderne svarer "alltid beredt". Å være beredt betyr at du bruker hele deg til å møte livets utfordringer. Bruk kortene til å starte en diskusjon rundt hva det vil si å være beredt i ulike situasjoner, og hva det vil si å alltid være beredt.

SLIK GJØR DU

  1. Skriv ut ark med kortene, klipp kortene fra hverandre og legg dem i en konvolutt. En til hver patrulje/gruppe. Kortene finner du under ressurser. 
  2. En i gruppa begynner med å trekke et kort. Dere vil enten trekke et beredt-kort eller et situasjons-kort. 
  3. Hvis dere trekker et situasjons-kort skal dere snakke om hva dere bør kunne i en sånn situasjon. Hvis dere trekker et beredt-kort skal dere snakke om i hvilke situasjoner ferdighetene på kortet er aktuelle å kunne. 
  4. Etter hvert som dere trekker kort vil dere få par som passer sammen. Snakket dere om flere eller andre ting enn det som stod på kortene? Var det noe dere ikke hadde kommet på? Er dere enige i svarforslagene?

TIPS: Dere kan ta utgangspunkt i kortene og/eller lage flere kort og spille memory med kortene. 

NB: Svarforslagene er bare forslag og ment som diskusjonsstartere. De er ikke endelige og utfyllende svar på hva det vil si å være beredt i de ulike situasjonene. 
 

UTSTYR

  • Utskrift av kortene
  • Saks
  • Konvolutter