BESKRIVELSE AV ANDAKTEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre andakten.

Les Nådegavene, Paulus' første brev til korinterne 12, 12-18.

12 Slik kroppen er én selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør én kropp enda de er mange, slik er det også med Kristus. 13 For med én Ånd ble vi alle døpt til å være én kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi én Ånd å drikke. 

14 For kroppen består ikke av én kroppsdel, men av mange. 15 Om nå foten sier: «Fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen», så er den like fullt en del av den. 16 Om øret sier: «Fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til kroppen», så er det like fullt en del av den. 17 Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det av luktesansen? 18 Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det.

Bibelteksten gjengitt med tillatelse. Bibel 2011 © Bibelselskapet.

ANDAKT

Snakk sammen om hva dere er gode til? Hva er du glad for at andre er bedre til enn deg?

Paulus skriver en merkelig tekst. Han sammenligner oss som er kristne med en kropp. Han sier at akkurat som kroppen din består av mange forskjellige kroppsdeler som du kan gjøre ulike ting med, så består kirka av mange slags ulike mennesker som kan gjøre ulike ting. Paulus minner oss om at vi ikke skal tenke at alle burde vært som oss selv. Det er bra at noen er gode til å synge, andre til å danse, andre til å spille piano, andre til å lage mat, andre til å lede en lek, andre til å gjøre andre glade og andre til å være med. Når vi er ulike, kan vi få til mange gode ting sammen. Da er vi som ulike kroppsdeler på en nydelig kropp.

I gruppa vår er vi som en kropp. Vi har ulike styrker og ulike oppgaver. Det er bra at vi ikke er like alle sammen. Da hadde det blitt kjedelig å være sammen, og vi hadde fått til lite. Når vi er forskjellige, blir det spennende å være sammen, og vi kan utfylle hverandre.

Også over hele verden er kirka som en kropp. Vi kommer fra forskjellige land, og vi er gode til ulike ting. Vi som lever i Norge, som har mer penger enn kristne i andre deler av verden, kan bruke pengene våre til å styrke mennesker i andre land. Når vi gir litt penger til å starte spare- og lånegrupper, gjør vi det mulig for andre å gjøre det de er gode til. Vi har penger som kan gå til opplæring, andre har hode, hender og føtter som kan jobbe. De har kanskje en god idé til en liten butikk de kan starte, de har hender som er gode til å snekre eller sy, eller de har føtter så de kan kjøre en sykkeltaxi. Men de trenger å låne litt penger for  at de skal få mulighet til å sette i gang. Gjennom opplæring og oppfølging får de hjelp til å jobbe sammen så de kan låne penger av hverandre.

Det samme gjelder med kjøp av klær, kaffe og bananer hvor arbeiderne får rettferdig lønn. Når vi kjøper varer som er laget på denne måten, sette vi andre i stand til å gjøre det de er gode til.

Vi takker og ber

  • Vi takker for at vi er skapt med ulike egenskaper og ting vi er flinke til.
  • Vi ber for de som er fattige.
  • Vi ber for Globalaksjonen.