Samtale:
Er det noen av dere som har dyr hjemme? Speiderne forteller. Hvordan passe vi på dyrene våre? Vi gir dem mat, vann, lar dem ha et sted å være, steller dem og leker med dem. 

Hvordan ville det gå med dyrene hvis de ikke fikk mat eller vann? De ville få det veldig vondt, og kanskje sulte og tørste i hjel. Det er vi mennesker som må passe på dyrene våre og sørge for at de har det godt. Når vi har fått en fugl eller et dyr har vi ansvar for å ta vare på dem.

Har du sett dyr eller fugler ute i naturen? Speiderne forteller. Hva kan vi gjøre for at disse dyrene kan ha det godt og få det de trenger? Vi kan la dem være i fred, ikke plage dem, gi småfugler mat om vinteren, ikke ødelegge rei, maurtuer, hi og lignende. 

Er det noe annet enn dyr i naturen som vi må ta hensyn til og verne om? Blomster, trær, busker, bekker og vann. Hvordan kan vi verne om dette? Vi kan passe på å ikke skade eller ødelegge når vi er ute i naturen og vi kan rydde med oss søppel etter oss selv og andre.

Da Gud skapte mennesket, sa han noe viktig om dette: 

Gud velsignet dem og sa til dem: "Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden." 1. mos 1,28.

Gud skapte oss mennesker annerledes enn det andre han skapte. Han skapte oss slik at vi skulle råde over skaperverket. Det betyr at Gud vil at vi skal verne over det som lever og alt som fins på jorden.