BESKRIVELSE AV ANDAKTEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre andakten.

Les Mennesket i Edens hage, Første Mosebok 2, 4-25.
 

ANDAKT

av Espen Klingsheim

I Første mosebok 2, 7 står det at Gud skapte mennesket av «støv fra jorden». Vitenskapen sier «Jorden er bare stjernestøv». Jeg er enig. Det Bibelen sier, er at vi er stjernestøv. Det første mennesket kalles Adam. Man tenker automatisk at Adam var en mann, siden det er et guttenavn. Adam er et ordspill på «adama» som betyr bakken, og omtales som menneske. Det er ikke før Gud skaper en hjelper til mennesket at ordene mann og kvinne dukker opp.

Om man leser skapelseshistorien for det den er, poesi, og ikke bokstavelig, leser vi at Gud skapte mennesket, og ga mennesket den kreative oppgaven med å navngi alle dyrene og fuglene. Da alle dyrene hadde fått navn, skapte Gud Mannen og Kvinnen fra mennesket. Navnet Eva betyr «liv» og det er ganske vakkert å tenke på at først skapte Gud mennesket, og så ga Gud mennesket liv. Det er nesten en direkte oversettelse av 1 Timoteus 2, 13, for Adam ble først skapt, så Eva.

Det kreative mennesket

Mennesket er som nevnt kreativt, og med kreativitet følger nysgjerrighet. Det var dette som gjorde at mennesket brøt budet fra Gud. Viste dette at menneskene var klar for et liv utenfor paradis? Kreative, nysgjerrige og selvstendige mennesker? Gud ønsker å være nær menneskene. Han kjenner alle, elsker alle. Ikke alt vi gjør, men alt vi er. Menneskene ønsker også å være nær Gud, men når man ikke kjenner Gud, vet man ikke hva man ønsker å være nær. Man prøver seg fram, vi finner ting som stimulerer kreativiteten og nysgjerrigheten, men ikke livet og sjelen. For tingene vi har å leke med, er bare stjernestøv, som oss.

Gud, som ikke er stjernestøv, kan gi oss noe annet. Han sendte Jesus, noe av seg selv. Og en ganske omfattende instruks på hvordan vi skal leve med hverandre. Vi skal dele godhet, ting som ikke er stjernestøv. Vi kan lage ting av stjernestøv: byer, mat og mer, men ikke liv. Jesus ofret sitt liv for vår synd, så regningen for dine synder er betalt. Etterpå reiste Gud Jesus fra døden, ga han liv. Slik viste Gud at han er Gud. Når du innser dette, og blir kjent med Gud, da ønsker du å være nær Gud, elske Gud og hans skaperverk. Jesus forklarte oss veien. Av stjernestøv er du kommet, til stjernestøv skal du bli.

Vi takker og ber

  • Vi takker for at vi som speidere stadig har nye mål, erfaringer og opplevelser å glede oss til.
  • Vi takker for alle speiderledere.
  • Vi ber for alle som har det vanskelig.
  • Vi ber for Globalaksjonen.