Innled med en samtale rundt spørsmålet: Hva kan du ikke kjøpe for penger?

Les fra Bibelen, Matteus 22,15-22:

Da gikk fariseerne bort, og de ble enige om at de ville fange ham i ord. De sendte disiplene sine til ham, sammen med herodianerne, og lot dem si: «Mester, vi vet at du alltid holder deg til sannheten og lærer sant om Guds vei. Du bryr deg ikke om hva andre synes, for du ser ikke på person eller rang. Si oss da hva du mener: Er det tillatt å betale skatt til keiseren eller ikke?» Men Jesus merket ondskapen deres og sa: «Dere 

hyklere, hvorfor setter dere meg på prøve? Vis meg mynten som skatten betales med!» De rakte ham en denar, og han spurte: «Hvem har bildet og navnet sitt her?» «Keiseren», svarte de. Da sa han til dem: «Så gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud.» De ble forundret over dette svaret, og de forlot ham og gikk sin vei.

Bibelteksten gjengitt med tillatelse. Bibel 2011 © Bibelselskapet

Hvem er det bilde av på en norsk 10-kroning eller 20-kroning? På en norsk 10-kroning eller 20-kroning kan du se bilde av kongen i Norge, Harald den 5. Penger har som oftest bilde av konger eller presidenter. På myntene i Romerriket, som Jesus levde i, var det bilde av keiseren. Keiseren hadde tatt landet som Jesus levde i, og derfor var han veldig upopulær. Menneskene som levde der ble plaget av keiserens soldater og de måtte betale penger til keiseren. Samtidig var det farlig å protestere mot keiseren. De som gjorde det, kunne bli hardt straffet. Derfor var spørsmålet til Jesus så vanskelig. Skulle han støtte keiseren, som ingen likte, eller skulle han protestere mot han, selv om det var farlig?

Jesu løsning er ganske genial. Han sier at pengene tilhører keiseren, siden det er bilde av keiseren på dem. Og det stemte jo. Det var keiseren som hadde fått laget pengene. Samtidig sier Jesus at vi skal gi Gud det som tilhører Gud. Med det sier han at det er mye her i verden som ikke kan kjøpes for penger. Det viktigste vi gir Gud, er ikke penger, men livet vårt.

Slik keiseren satte sitt bilde på pengene, har Gud skapt mennesker i sitt bilde. Sagt på en annen måte likner alle mennesker litt på Gud. Dette gir hvert menneske en helt spesiell verdi. Og det gir deg og meg en spesiell verdi. Pengene kan vi bruke til gode eller dårlige ting, til å kjøpe noe som er lurt å kjøpe eller til å kjøpe noe som vi kaster like etterpå. Men du og jeg er mye mer verdt enn penger. Og uansett hvem vi er eller hva vi gjør, er Gud glad i oss og vi hører til hos han.