BESKRIVELSE AV ANDAKTEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre andakten.

Les Daniel i løvehulen, Daniel 6, 8-25 eller les gjenfortellingen under.

ANDAKT

Dette skjedde rundt 500 år før Jesus ble født. Etter Belsasar ble Mederen Dareios konge. Han hadde tre menn under seg som hjalp han med å styre riket. Daniel var en av dem. De tre mennene hadde 120 menn under seg igjen som de styrte.

Daniel var så flink at kongen tenkte på om han skulle sette Daniel til å styre over hele riket. De andre mennene ble misunnelige på Daniel. De prøvde å finne ut om han hadde gjort noe galt, men de fant ingenting. Daniel gjorde alt rett. Det eneste de kunne ta han på var at han ba til Gud. Det var ikke vanlig der. Mennene fant derfor ut at hvis de skulle ødelegge for Daniel, måtte det ha noe med at han troddepå Gud å gjøre. De reiste til Dareios og foreslo at han skulle si til folket sitt at i tretti dager fremover skulle de kun be til Dareios og ingen andre, verken mennesker eller guder. På den tiden hadde de mange guder. Den som brøt med forbudet skulle kastes i løvehulen. Dareios syns det var et godt forslag og skrev det ned. Fra nå av og i tretti dager fremover skulle folket bare tilbe han. 

Da Daniel fikk vite om det, gikk han rett til huset sitt og opp i det rommet hvor han pleide å be. Der satte han seg ned på kne og ba og priste Gud, akkurat som han pleide. Da kom de andre mennende og så det. De gikk rett til kongen og fortalte hva Daniel gjorde. Kongen ble ille til mote for han likte Daniel godt. Han prøvde å tenke ut en måte å redde Daniel på, men fant ikke ut noen måte å redde han på. 

Mennene kom tilbake og forlangte at kongen måtte holde ord og gjøre som han hadde bestemt. Kongen fikk dem til å hente Daniel. Dareios sa til Daniel at han virkelig håpte at den guden Daniel tilba, ville hjelpe han i løvehulen. Etterpå ble Daniel kastet i løvehulen og la en stein over åpningen. Kongen og mennene forseglet åpningen med seglene sine sånn at ingen kunne åpne hulen uten at de så det. 

Hele den natten fastet kongen. Han verken spiste, drakk eller sov. Tidlig neste morgen fortet han seg bort til løvehulen. Han ropte på Daniel, og Daniel svarte. Daniel fortalte at Gud hadde sendt engelen sin og lukket munnen til løvene. Etter dette skrev kongen melding til alle i riket sitt om at de skulle ha respekt og ærefrykt for Daniel sin Gud. 

Vi takker og ber

  • Vi takker for at Gud passer på oss.
  • Vi ber for de som er redde og syke.