BESKRIVELSE AV ANDAKTEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre andakten.

Les Jesus blir døpt, Matteus 3, 13-16.

ANDAKT

av Den norske kirke

Da Jesus ble døpt ble han dukket helt under vann én gang. Slik ble alle døpt i de første tidene etterpå. Noen andre kirkesamfunn døper fortsatt på denne måten, men vi døper ved å øse vann over hodet på den som skal døpes.

Presten øser vann tre ganger:

  • for Faderen, som er Gud
  • for Sønnen, som er Jesus
  • for den Hellige Ånd
     

​​​​Det kom også en due da Jesus ble døpt. Duen er et symbol på Den Hellige Ånd. Jesus vil at alle skal bli døpt. I kirken døper vi oftest små barn, men større barn eller voksne som ikke er døpt kan også døpes om de bestemmer seg for det. Ordet «døpe» betyr «å dyppe». Vannet er symbol på liv. Tenk på en litt vissen potteblomst, hvis du vanner den reiser den seg opp igjen og får nesten et nytt liv. På samme måte gir dåpsvannet liv til oss mennesker på dåpsdagen.

Vi sier at vi blir Guds barn i dåpen, eller at vi blir skrevet inn i Guds bok.
Presten tegner et kors over barnet før dåpshandlingen og sier: «Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn til vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus og tro på ham».
Hvis du er døpt kan det være fint å tenke på at du har korsets merke på deg slik at du og Jesus hører sammen.

Vann er godt for alt som spirer og gror. Jesus kaller seg livets vann. Å være venn med Jesus er godt for menneskene.

Vi takker og ber

  • Vi takker for dåpen og for at det aldri er for sent å døpe seg.
  • Vi takker for vannet som er et tegn på nytt liv.
  • Vi ber for speidere i andre land.
  • Vi ber for naturen og alt som lever i den.