BESKRIVELSE AV ANDAKTEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre andakten.

Les Den barmhjertige samaritan, Lukas 10, 25-37.
 

ANDAKT

av Marte Ottesen

Har du fått hjelp av andre noen gang? Det tror jeg helt sikkert at du har. Kanskje har du fått hjelp til leksene av en voksen? Kanskje har du falt og slått deg og noen andre måtte hjelpe deg opp igjen? Jeg er også helt sikker på at du har hjulpet andre mennesker som har trengt din hjelp. For alle trenger hjelp noen ganger, og alle kan hjelpe andre.

I dag har dere hørt lignelsen om en mann som hadde blitt overfalt av røvere og fikk hjelp av en samaritan. En samaritan var en som kom fra Samaria.

Lignelser var fortellinger Jesus fortalte for å få folk til å forstå enda bedre hva han mente om hva som var riktig og viktig. Denne lignelsen fortalte han fordi det var en som lurte på hvem nesten sin var. Vet du hvem nesten din er? En neste er alle andre mennesker som trenger oss. Kanskje det er en på skolen din som trenger en venn? Nesten vår kan også være mennesker som bor i et helt annet land.

En neste i et annet land

I mange land i verden i dag er det mennesker som ikke har det bra fordi naturen og været forandrer seg, det blir varmere og det kan bli mye tørke eller flom. Det er faktisk slik at hvis vi forurenser her i Norge, kan det være med å lage mer tørke og flom andre steder i verden. Det er ikke bra, men det går heldigvis an å gjøre noe med. Vi kan la være å forurense og vi kan jobbe for at jorden og menneskene skal ha det bra. Hvis vi lar være å forurense og er flinke til å ta vare på jorden vår, så er det en måte å vise kjærlighet til og hjelpe nesten vår i andre land.

Gud elsker alle mennesker og ønsker at vi skal hjelpe hverandre og være gode mot hverandre, slik samaritanen var god mot mannen som trengte hjelp. Alle trenger hjelp noen ganger og alle kan hjelpe andre. Når vi viser kjærlighet til andre, viser vi også kjærlighet til Gud.

Vi takker og ber

  • Vi takker for alle som hjelper andre.
  • Vi takker for at vi bor i Norge.
  • Vi ber for nesten vår.
  • Vi ber for klima og miljøet.
     

SLIK GJØR DU - FØRSTEHJELP

  1. Snakk om hvem som trenger hjelp og nestekjærlighet i verden. 
  2. Hva kan dere gjøre for å hjelpe de som trenger det? 
  3. Gjennomfør en førstehjelpsøvelse eller førstehjelpsoppgave. Du finner mange forslag til førstehjelpsoppgaver i aktivitetsbanken.

Andaktsboka kan kjøpes i Speiderbutikken