Lukas 10, 25–37

10 25 Da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. «Mester», sa han, «hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» 26 «Hva står skrevet i loven?» sa Jesus.

«Hvordan leser du?» 27 Han svarte: « Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.» 28 Da sa Jesus: «Du svarte rett. Gjør det, så skal du leve.» 29 Men han ville rettferdiggjøre seg selv og spurte Jesus: «Hvem er så min neste?» 30 Jesus tok dette opp og sa:

«En mann var på vei fra Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød. 31 Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei. Han så ham, men gikk utenom og forbi. 32 Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. 33 Men en samaritan som var på reise, kom også dit hvor han lå, og da han fikk se ham, fikk han inderlig med- følelse med ham. 34 Han gikk bort til ham, helte olje og vin på sårene hans og for- bandt dem. Så løftet han mannen opp på eselet sitt og tok ham med til et herberge og pleiet ham. 35 Neste morgen tok han fram to denarer, ga dem til verten og sa: ‘Sørg godt for ham. Og må du legge ut mer, skal jeg betale deg når jeg kommer til- bake.’

36 Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for ham som ble overfalt av røvere?» 37 Han svarte: «Den som viste barmhjertighet mot ham.» Da sa Jesus: «Gå du og gjør som han.»

Bibelteksten gjengitt med tillatelse. Bibel 2011 © Bibelselskapet

 

Andakt

Av Marte Ottesen

Har du fått hjelp av andre noen gang? Det tror jeg helt sikkert at du har. Kanskje har du fått hjelp til leksene av en voksen? Kanskje har du falt og slått deg og andre måtte hjelpe deg opp igjen? Jeg er også helt sikker på at du har hjulpet andre mennesker som har trengt din hjelp. For alle trenger hjelp noen ganger, og alle kan hjelpe andre.

I dag har dere hørt lignelsen om en mann som hadde blitt overfalt av røvere og fikk hjelp av en samaritan. En samaritan var en som kom fra Samaria.

Lignelser var fortellinger Jesus fortalte for å få folk til å forstå enda bedre hva han mente om hva som var riktig og viktig. Denne lignelsen fortalte han fordi det var en som lurte på hvem nesten sin var. Vet du hvem nesten din er? En neste er alle andre mennesker som trenger oss. Kanskje det er en på skolen din som trenger en venn, men nesten vår kan også være mennesker som bor i et helt annet land.

I mange land i verden i dag er det mennesker som ikke har det bra fordi naturen og været forandrer seg, det blir varmere og det kan bli mye tørke eller flom. Det er faktisk slik at hvis vi forurenser her i Norge, kan det være med å lage mer tørke og flom andre steder i verden. Det er ikke bra, men det går heldigvis an å gjøre noe med. Vi kan la være å forurense og vi kan jobbe for at jorden og menneskene skal ha det bra. Hvis vi lar være å forurense og er flinke til å ta vare på jorden vår, så er det en måte å vise kjærlighet til og hjelpe nesten vår i andre land.

Gud elsker alle mennesker og ønsker at vi skal hjelpe hverandre og være gode mot hverandre, slik samaritanen var god mot mannen som trengte hjelp. Alle tren- ger hjelp noen ganger og alle kan hjelpe andre. Når vi viser kjærlighet til andre, viser vi også kjærlighet til Gud.

Aktivitet

Førstehjelp

Gruppa har lest fortellingen om den barmhjertige samaritan og hørt en andakt om å hjelpe andre. Som aktivitet kan speiderne lære førstehjelp og for eksempel lære å lage en båre. Dere finner en fremgangsmåte i aktivitetsbanken på kmspeider.no.

En annen aktivitet er å snakke om hvem en vet om som tren- ger hjelp og nestekjærlighet i verden. Er det noe dere kan samle inn penger til? Gruppa kan lage lotteri, ha flaske- innsamling eller på andre måter samle inn penger til et konkret formål.

 

Andaktsboka kan kjøpes i Speiderbutikken