BESKRIVELSE AV ANDAKTEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre andakten.

Les Lignelsen om den ubarmhjertige tjeneren, Matteus 18, 21-33.

ANDAKT

Utlånsbransjen kan være brutal. Kanskje kjenner noen som har blitt overtalt til å bruke kredittkort, har mistet kontrollen og fått store problemer med å betale tilbake. Bibelteksten forteller om at det på Jesu tid fantes en enda mer brutal praksis: Låntakere hadde ingen rettigheter. De kunne bli kastet i fengsel eller til og med solgt som slaver hvis de ikke greide å betale gjelden sin.

I deler av verden har fortsatt låntakere dårlige forhold og rettigheter. For fattige mennesker uten sparepenger eller en fast jobb kan det være vanskelig eller umulig å få lån. Dersom de får lån, må de gjerne betale mye høyere renter enn rike betalere, siden bankene regner med at det er større risiko for at fattige ikke betaler tilbake. Spare- og lånegruppene som KFUK-KFUM etablerer på for eksempel Sri Lanka, Sør-Sudan og i andre deler av verden, er et nytt verktøy for at fattige kan låne penger av hverandre. Gruppene flytter makt fra rike utlånere til gruppene. Slik får mennesker med lite økonomiske ressurser en helt ny mulighet for å støtte, styrke og hjelpe hverandre.

Går vi tilbake til bibelteksten, ser vi at den også sier noe sentralt om Guds tilgivelse. Den første låntakeren i fortellingen skylder ti tusen talenter, som tilsvarer cirka 200 000 kilo sølv. Prisen per kilo sølv er i våre dager cirka 5 000 kr. Verdien på gjelden til den første låntakeren er altså cirka 1 milliard kroner. Likevel får herren i teksten «inderlig medfølelse», slipper mannen fri og ettergir han gjelden. Direkte oversatt betyr disse ordene «opprør i innvollene». Kanskje kan vi i dag snakke om klump i magen. Herren i fortellingen fikk klump i magen av å se hvor vanskelig mannen hadde det, og han tilga ham. Slik er Gud.

Når vi ber Gud om tilgivelse, sier teksten veldig tydelig: Guds tilgivelse er gratis! Vi trenger ikke å betale for den eller være gode nok for den. Slik skal vi også behandle mennesker rundt oss: Vi skal tilgi hverandre slik som Gud har tilgitt oss.

Vi takker og ber

  • Vi takker for at Guds tilgivelse er gratis.
  • Vi takker for engasjementet og innsatsen som blir lagt i Globalaksjonen.
  • Vi ber for at fattige mennesker skal komme seg ut av fattigdommen.
  • Vi ber for Globalaksjonen.