Matteus 22, 37-40:

22 37 Han svarte: «‘ Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.’ 38 Dette er det største og første budet. 39 Men det andre er like stort: ‘ Du skal elske din neste som deg selv.’ 40 På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Bibelteksten gjengitt med tillatelse. Bibel 2011 © Bibelselskapet

Andakt

Av Brage Midtsund

Mange fulgte med  på det Jesus sa og de tingene han gjorde. De ble overbevist av Jesus og fulgte etter ham. Men mange ble også sinte, fordi Jesus ofte snudde opp ned på regler. Derfor ønsket de å provosere Jesus, ved å stille vanskelige spørs- mål.

Fariseerne i dagens fortelling spurte om hvilket bud som er det viktigste i loven. Lovene de tenkte på var fra Mosebøkene i det gamle testamentet. Det de egentlig spurte om var: hva er viktigst? Er noen regler viktigere enn de andre. De ville sjekke om han kunne loven godt, og at han ga et svar som også Gud ville gitt.

Jesus svarte med en gang: Kjærligheten! Vi skal elske Gud. Vi skal elske vår neste. Det vil si mennesker rundt oss. Og vi skal elske oss selv. Kjærligheten er det største budet, det sier ikke imot de andre budene. Men det summerer alle.

Det er lett å tenke at regler er kjedelige. Mamma og pappa bestemmer over oss, og sier hva vi får lov til og ikke lov til. Vi må legge oss tidlig, vi får ikke lov til å spise godteri hver dag og vi må gjøre hjemmeleksene våre.

Men så er det også fint at det er noen som passer på oss. Foreldrene våre gir oss regler slik at vi skal ha det bra. Vi sover nok, følger med på skolen og det er ikke sunt med for mye godteri. Foreldrene våre lager regler fordi de vil at vi skal ha det bra.

Det største for foreldre er kjærligheten til barna sine. For Gud er også det største og det viktigste kjærligheten! Derfor er det den viktigste regelen Jesus gir oss. Vi skal være gode mot hverandre.

Den beste måten vi kan vise at vi elsker Gud på, er å være god mot andre mennesker og å være glad i oss selv.

For størst og viktigst er kjærligheten!

 

Aktivitet

Stein, saks, papir

Arranger en «Stein, saks, papir»-turnering. Lær barna reglene for spillet. Presiser at det er viktig at de følger reglene. Den som står alene igjen, har vunnet.

Til slutt kan du utfordre deltakerne:

Tenk om vi ikke hadde hatt regler for å spille «Stein, saks, papir». Hvordan hadde da spillet vært? Spill skal være gøy, men uten regler blir det fort kaos og kjedelig. På samme måte trenger vi regler i felles- skapet for at alle skal ha det godt.
«Stein, saks, papir» er litt vanskelig, fordi du vet ikke hva den andre gjør, og du kan tape uansett hva du gjør. Du må ha litt flaks. Når Jesus sier at kjærlighe- ten er det viktigste budet, da kan du vite at det alltid er det rette valget å være god mot andre. Du trenger ikke flaks!
Du kan alltid vite at kjærligheten til Gud, hverandre og oss selv, er det beste vi kan gjøre for oss selv og for andre.

 

Andaktsboka kan kjøpes i Speiderbutikken