BESKRIVELSE AV ANDAKTEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre andakten.

Les Gud skaper verden, Første Mosebok 1, 26-27.

26 Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.» 27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem.

Bibelteksten gjengitt med tillatelse. Bibel 2011 © Bibelselskapet.

ANDAKT

Har dere sett noen små kryp i naturen i dag? I så fall hvilke? Hvis ikke kan dere bruke noen minutter på å lete etter småkryp nå. Hvor mange og hvilke kryp greier der å finne?

I bibelteksten står det at vi mennesker skal råde over alt på jorden, også de små krypene. Naturen er sårbar, akkurat som de små krypene dere har sett i dag. Vi hører mye om global oppvarming og miljøødeleggelser. Vi mennesker har et ansvar. Et ansvar vi har fått fra Gud. Vi skal passe på alt det han har skapt, men hvordan skal vi gjøre det? Snakk sammen og bli enige om fem ting dere kan gjøre for å passe på Guds skapervetk. 

Fordi det er vårt ansvar å passe på naturen, er det viktig at vi kjenner den og bryr oss om den. Når vi drar på haik får vi mulighet til å bli bedre kjent med naturen og vi blir mer glad i den. Snakk sammen om hvordan vi blir kjent med naturen på haik, hva vi lærer om den og hvordan vi skal oppføre oss i naturen når vi er på haik. 

Vi takker og ber

  • Vi takker for skaperverket og gleden vi får av å bli kjent med naturen når vi er på haik. 
  • Vi takker for at vi får dra på haik sammen.
  • Vi ber for at mundighetene hjelper til med å beskytte naturen vår. 
  • Vi ber om at du, Gud må ta vare på oss på haiken.