Dersom dere har mulighet, anbefales det å se serien "Sweatshop" i forkant av denne andakten. Hver episode er ca 10 minutter, og de ligger gratis tilgjengelig på aftenposten sine sider.

Les fra Bibelen, Matteus 20,1-13:

For himmelriket er likt en jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen og sendte dem av sted til vingården. Ved den tredje time gikk han igjen ut, og han fikk se noen andre stå ledige på torget. Han sa til dem: ‘Gå bort i vingården, dere også! Jeg vil gi dere det som er rett.’ Og de gikk. Ved den sjette time og ved den niende time gikk han ut og gjorde det samme. Da han gikk ut ved den ellevte time, fant han enda noen som sto der, og han spurte dem: ‘Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide?’ ‘Fordi ingen har leid oss’, svarte de. Han sa til dem: ‘Gå bort i vingården, dere også.’
Da kvelden kom, sa eieren av vingården til forvalteren: ‘Rop inn arbeiderne og la dem få lønnen sin! Begynn med de siste og gå videre til de første.’ De som var leid ved den ellevte time, kom da og fikk en denar hver. Da de første kom fram, ventet de å få mer; men de fikk også en denar. De tok imot den, men murret mot jordeieren og sa: ‘De som kom sist, har arbeidet bare én time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.’ Han vendte seg til en av dem og sa: ‘Venn, jeg gjør deg ikke urett. Ble du ikke enig med meg om en denar?

Bibelteksten gjengitt med tillatelse. Bibel 2011 © Bibelselskapet

I fabrikken er det 35 grader og tung og fuktig luft. Jentene sitter tett i tett ved symaskinene. Det er mange timer siden noen fikk gå på do. Ingen vet hvor lenge de må jobbe overtid i dag. Og jentene kan ikke protestere. Dersom noen organiserer seg, får de sparken. Dersom noen blir syke, får de også sparken. Alt de kan gjøre er å sy. De ni kronene som de tjener etter en dags arbeid, rekker så vidt til å overleve.

Hva er rettferdig lønn? Hvor mye bør en klesarbeider i Bangladesh, en te-dyrker på Sri Lanka eller en arbeider på en mobilfabrikk i Kina få betalt per time? Er det greit at noen får 1 eller 2 kroner per time i lønn så lenge de ikke har andre alternativer?

I bibelteksten hører vi på et vis om urettferdig lønn. De som har jobbet i tolv timer får ikke mer betalt mer enn de som har jobbet i én time. Det er ikke rart at arbeiderne opplevde dette som urettferdig. Samtidig er det en annen urettferdighet enn vi ser for fabrikkarbeidere i fattige land. I bibelteksten får alle det som var kjent som en vanlig dagslønn til 

en arbeider: en denar. På en fabrikk som produserer våre klær i dag, kan det derimot skje at ingen får det de trenger for å leve.

Teksten forteller om en annerledes logikk i Guds møte med oss. I møte med Gud er alle like. Guds nåde er den samme til alle, uansett hvem vi er. Når vi ber om tilgivelse, gir Gud oss det samme, enten vi er kriminell eller konfirmant. Himmelen er den samme for en from munk som for en ungdom fra verdens rikeste land. Gud gir alle det de trenger.

På fabrikkene som lager klær og mobiltelefoner, og på teplantasjene, er det annerledes. Ingen får lønn fordi de trenger det. Lønna holdes så lav som mulig, for at mennesker i Norge skal kunne kjøpe så billige klær som mulig. Dette kan vi bidra til å forandre.

 

Diskuter handlingsalternativ: Hva kan vi gjøre? Hva gjør vi allerede?