Aktivitet:
Tøm ut en kopp med vann og stå i vannet/ evt. stå i en liten pytt "Se jeg går på vannet".Tenk dere nå at vannet jeg står på er dypt. Plutselig begynner jeg å synke. Hva kan jeg gjøre da? Peter, en av Jesu disipler gikk på vannet. Da han begynte å synke, ropte han om hjelp.

Bibeltekst:
Matt 14,24-25 + 28-31:

Båten var allerede langt fra land, og den kjempet seg fram i bølgene, for det var motvind. Men i den fjerde nattevakt kom han (Jesus) til dem, gående på sjøen. Da sa Peter til ham: "Herre, er det deg, så si at jeg skal komme til deg på vannet". "Kom" sa Jesus. Peter steg ut av båten og gikk på vannet bort til Jesus. Men da han så hvor hardt det blåste, ble han redd. Han begynte å synke, og ropte:
"Herre, berg meg!" Straks rakte Jesus hånden ut og grep fatt i ham

Bibelteksten gjengitt med tillatelse. Bibel 2011 © Bibelselskapet

Samtale:
Akkurat som Peter kan vi rope på Jesus. Det kan vi gjøre når vi trenger hjelp til noe, er redde, eller bare vil snakke med noen. Jesus kommer alltid til oss. Han har lovet å hjelpe oss.

Bønn:
Takk, Jesus, for at du har lovet å hjelpe oss når vi roper på deg. Vern alle med din beskyttende hånd.   Amen.