BESKRIVELSE AV ANDAKTEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre andakten.

Les Gud kaller og velsigner Abram, Første Mosebok 12, 1-3.

1Herren sa til Abram: «Dra bort fra landet ditt og fra slekten din og fra farshuset ditt til det landet som jeg skal vise deg! Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, men den som forbanner deg, skal jeg forbanne. I deg skal alle slekter på jorden velsignes.»

Bibelteksten gjengitt med tillatelse. Bibel 2011 © Bibelselskapet.

ANDAKT

av Gustav Danielsen

Abraham og Sara fikk en underlig beskjed. De var et gammelt par som ikke hadde barn, men da de var omtrent 75 år gamle sa Gud til dem: «Reis vekk fra deres eget land, til et fremmed land som jeg vil vise dere. Der skal dere få en stor familie, og det som skjer med din slekt skal bli til fordel for alle folk på jorden. Dere skal bli til velsignelse».

Sara og Abraham kunne ha tenkt at dette går ikke. Det er ingen på 75 år som blir foreldre. Vi er gamle folk og orker ikke så mye lenger. Vi har heller ikke lyst til å reise fra slektningene og vennene våre. Hvor er det vi skal? Hva slags land er det? Kan vi lære oss språket? Abraham og Sara hadde mange gode grunner til ikke å reise, men de tok sjansen, og det ble slik Gud hadde sagt. De fikk en sønn da de var 100 år gamle. De fant et nytt land. Der det var godt å bo, og deres etterkommere, jødefolket bor der fortsatt.

En velsignelse

Så ble de til velsignelse. Mange hundre år seinere ble Jesus født som en av deres etterkommere. Han ble født for å bli frelser for alle folk i hele verden. Ved å dø på korset og ved å stå opp igjen, kan han både gi oss tilgivelse når vi angrer oss, og han kan gi oss et nytt liv når dette livet er slutt. Sara og Abraham ble virkelig til velsignelse for hele verden, fordi de tok sjansen på at Gud var til å stole på.

Vi kan også bli til velsignelse hvis vi stoler på det Gud sier. Vi har fått i oppdrag å fortelle om Jesus til andre, slik at flest mulig får lyst til å være kristne. Vi har fått i oppdrag å elske andre mennesker like mye som vi elsker oss selv. Noen ganger kan det være lett å mene at det er best å tenke på seg selv først, men vi har fått samme løfte som Abraham og Sara. Hvis vi gjør som Gud sier, blir vi til velsignelse.

Vi takker og ber

 • Takk for at Abraham og Sara tok sjansen og jorde det Gud ville.
 • Takk for at Jesus ble født for å redde menneskene.
 • Vi ber om at flere skal få høre om Jesus. 
 • Vi ber om at flere skal få være med i speideren. 
   

SLIK GJØR DU - HEMMELIG VENN

 1. Skriv navnene til alle som er tilstede på små lapper og legg dem i en kurv eller lignende.
 2. Alle trekker en lapp og merker seg navnet. Dette er deres hemmelige venn. Hvis noen trekker sitt eget navn, må hen trekke på nytt.
 3. Ingen må fortelle noen om navnet de trakk.
 4. Avtal et tidsrom, for eksempel i løpet av samlingen eller noen uker fremover. 
 5. I løpet av den avtalte perioden skal alle prøve å gjøre noe fint mot sin hemmelige venn, helst uten at noen eller den hemmelige vennen finner ut av det. 
 6. Når perioden er over, kan alle fortelle hvem de hadde som hemmelig venn. Kanskje fant noen ut av det underveis. 
 7. Snakk sammen om at vi kan velge oss andre hemmelige venner som vi kan gjøre godt mot.

Andaktsboka kan kjøpes i Speiderbutikken