Innled med en samtale; Hva gjør du hvis noen låner noe av deg og du ikke leverer det tilbake?

Nå skal dere få høre en historie fra Bibelen, om en mann som skyldte penger til kongen sin, men ikke betalte tilbake:

Matteus 18,23-33

Derfor kan himmelriket sammenlignes med en konge som ville gjøre opp regnskapet med tjenerne sine. Da han tok fatt på oppgjøret, ble en ført fram som skyldte ham ti tusen talenter. Han hadde ikke noe å betale med, og herren befalte at han skulle selges med kone og barn og alt han eide, og gjelden betales. Men tjeneren kastet seg ned for ham og bønnfalt ham: ‘Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg alt sammen.’ Da fikk herren inderlig medfølelse med denne tjeneren, slapp ham fri og etterga ham gjelden.
   Utenfor møtte tjeneren en av de andre tjenerne, en som skyldte ham hundre denarer. Han grep fatt i ham, tok strupetak på ham og sa: ‘Betal det du skylder!’ Men den andre falt ned for ham og ba: ‘Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg.’ Men han ville ikke. Han gikk av sted og fikk kastet ham i fengsel; der skulle han sitte til han hadde betalt gjelden.
   Da de andre tjenerne så hva som skjedde, ble de dypt bedrøvet og gikk og fortalte herren sin alt som hadde hendt. Da kalte herren ham til seg igjen og sa til ham: ‘Du onde tjener! Hele gjelden etterga jeg deg fordi du ba meg om det. Burde ikke også du ha vist barmhjertighet mot din medtjener, slik jeg viste barmhjertighet mot deg?’

Bibelteksten gjengitt med tillatelse. Bibel 2011 © Bibelselskapet

I teksten hører vi om hvor slemme pengeutlånere kan være. Herren i teksten befaler at han som skylder penger skal selges som slave sammen med kona si og barna sine for at gjelden skal bli betalt. Når han 

som skylder penger får ettergitt gjelden sin, kaster han likevel den som skyldte ham penger, i fengsel. Slik forteller teksten noe om hvor hard straff man kunne få på Jesu tid dersom man ikke betalte gjelden sin.

I Norge i dag er det trygt å låne penger. Voksne låner penger i banken. Politiet sørger for at ikke banken kan utnytte eller behandle urettferdig de som låner penger hos den. Ingen i Norge blir kastet i fengsel eller solgt som slaver fordi de ikke klarer å betale gjelden sin.

I andre land er dette annerledes. For en fattig bonde på Sri Lanka og Sør-Sudan er det vanskelig å få låne penger. Kanskje må han betale masse for å få låne pengene. Hvis han ikke klarer å betale tilbake, kan han havne i veldig store problemer. Derfor vil KFUK-KFUM hjelpe fattige til å hjelpe hverandre så de kan låne penger av hverandre. Når de låner av hverandre, slipper de å bli utnyttet av en rik bankmann. Alle betaler hver måned inn litt penger i en kasse. I regnskapsboka holder de sammen oversikt over hva de har betalt inn. Fra denne kassa kan de låne penger av hverandre. Slik hjelper KFUK-KFUM mennesker til å samarbeide om å hjelpe hverandre. Sammen er vi sterke!

Teksten sier også noe annet veldig viktig: Gud er ikke sånn som de dårligere utlånerne. Når vi mennesker skylder hverandre noe, hender det at vi behandler hverandre dårlig. Men Gud er som han som etterga gjelden. Vi mennesker kan skylde Gud noe. Det kan handle om gale ting vi har gjort, sagt eller tenkt. Alle mennesker gjør noen ganger det gale. Når vi ber Gud om tilgivelse, sier teksten veldig tydelig: Guds tilgivelse er gratis! Vi trenger ikke å betale for den eller være gode nok for den.