BESKRIVELSE AV ANDAKTEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre andakten.

Les Lignelsen om den ubarmhjertige tjeneren, Matteus 18, 23-33.
 

ANDAKT

Hva gjør du hvis noen låner noe av deg og de ikke leverer det tilbake?

I bibelteksten om den ubarmhjertige tjeneren hører vi om hvor slemme pengeutlånere kan være. Herren i teksten befaler at han som skylder penger skal selges som slave sammen med kona si og barna sine for at gjelden skal bli betalt. Når han som skylder penger får ettergitt gjelden sin, kaster han likevel den som skyldte ham penger, i fengsel. Slik forteller teksten noe om hvor hard straff man kunne få på Jesu tid dersom man ikke betalte gjelden sin.

I Norge i dag er det trygt å låne penger. Voksne låner penger i banken. Politiet sørger for at ikke banken kan utnytte eller behandle de som låner penger hos den urettferdig. Ingen i Norge blir kastet i fengsel eller solgt som slaver fordi de ikke klarer å betale gjelden sin.

Vanskeligere å låne penger i andre, fattige land

I andre land er dette annerledes. For en fattig bonde på Sri Lanka eller i Sør-Sudan er det vanskelig å få låne penger. Kanskje må han betale masse for å få låne pengene. Hvis han ikke klarer å betale tilbake, kan han havne i veldig store problemer. Derfor vil KFUK-KFUM hjelpe fattige til å hjelpe hverandre sånn at de kan låne penger av hverandre. Når de låner av hverandre, slipper de å bli utnyttet av en rik bankmann. Alle betaler hver måned inn litt penger i en kasse. I regnskapsboka holder de sammen oversikt over hva de har betalt inn. Fra denne kassa kan de låne penger av hverandre. Slik hjelper KFUK-KFUM mennesker til å samarbeide om å hjelpe hverandre. Sammen er vi sterke!

Teksten sier også noe annet veldig viktig: Gud er ikke sånn som de dårligere utlånerne. Når vi mennesker skylder hverandre noe, hender det at vi behandler hverandre dårlig. Men Gud er som han som etterga gjelden. Vi mennesker kan skylde Gud noe. Det kan handle om gale ting vi har gjort, sagt eller tenkt. Alle mennesker gjør noen ganger gale ting. Når vi ber Gud om tilgivelse, sier teksten veldig tydelig: Guds tilgivelse er gratis! Vi trenger ikke å betale for den, eller gjøre noe for å fortjene den.

Vi takker og ber

  • Vi takker for at vi ikke trenger å fortjene eller betale for Guds tilgivelse.
  • Vi takker for ledere som gjør det mulig å drive med speiding.
  • Vi ber for Globalaksjonen.
  • Vi ber for de som er fattige, for at de skal få det bedre.