1. Mosebok 1,1 – 2,3
 

1 I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.

2 Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. 3 Da sa Gud: «Det skal bli lys!» Og det ble lys. 4 Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. 5 Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble kveld, og det ble morgen, første dag.

6 Gud sa: «Det skal bli en hvelving midt i vannet! Den skal skille vann fra vann.» 7 Gud laget hvelvingen og skilte vannet som er under hvelvingen, fra vannet som er over hvelvingen. Og det ble slik. 8 Gud kalte hvelvingen himmel. Og det ble kveld, og det ble morgen, andre dag.

9 Gud sa: «Vannet under himmelen skal samle seg på ett sted! Det tørre landet skal komme til syne.» Og det ble slik. 10 Gud kalte det tørre landet jord, og vannet som hadde samlet seg, kalte han hav. Og Gud så at det var godt.

11 Gud sa: «Jorden skal bli grønn! Grønne vekster skal gro på jorden, planter som setter frø, og frukttrær som bærer frukt med frø i, av alle slag.» Og det ble slik.  12 Jorden bar fram grønne vekster, planter som setter frø, av alle slag, og trær som bærer frukt med frø i, av alle slag. Og Gud så at det var godt. 13 Og det ble kveld, og det ble morgen, tredje dag.

14 Gud sa: «Det skal bli lys på himmelhvelvingen til å skille dag fra natt! De skal være tegn for høytider, dager og år. 15 De skal være lys på himmelhvelvingen og skinne over jorden.» Og det ble slik. 16 Gud laget de to store lysene, det største lyset til å herske over dagen og det minste lyset til å herske over natten, og stjernene. 17 Gud satte dem på himmelhvelvingen til å lyse over jorden, 18 til å herske over dagen og over natten og til å skille lyset fra mørket. Og Gud så at det var godt. 19 Og det ble kveld, og det ble morgen, fjerde dag.

20 Gud sa: «Vannet skal myldre av levende skapninger! Fugler skal fly over jorden, under himmelhvelvingen.» 21 Og Gud skapte de store sjødyrene og hver levende skapning av alle de slag som vannet kryr og myldrer av, og alle slags fugler med vinger. Og Gud så at det var godt. 22 Gud velsignet dem og sa: «Vær fruktbare og bli mange og fyll vannet i havet! Og fuglene skal bli mange på jorden.» 23 Og det ble kveld, og det ble morgen, femte dag.

24 Gud sa: «Jorden skal bære fram alle slags levende skapninger: fe, kryp og ville dyr av alle slag!» Og det ble slik. 25 Gud laget alle slags ville dyr og alle slags fe og alle slags kryp på marken. Og Gud så at det var godt.

26 Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.» 27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. 28 Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden.» 29 Og Gud sa: «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, alle som finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. Det skal dere ha å spise. 30 Og til alle dyr på jorden og til alle fugler under himmelen og til alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter å spise.» Og det ble slik. 31 Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt! Og det ble kveld, og det ble morgen, sjette dag.

2 Så var himmelen og jorden fullført, med hele sin hær. 2 Den sjuende dagen full- førte Gud det arbeidet han hadde gjort, og den sjuende dagen hvilte han fra hele det arbeidet han hadde gjort. 3 Gud velsignet den sjuende dagen og helliget den. For den dagen hvilte han fra hele sitt arbeid, det som Gud hadde gjort da han skapte.

Bibelteksten gjengitt med tillatelse. Bibel 2011 © Bibelselskapet

 

Andakt og aktivitet

 

Solveig Leikvoll

Denne andakten går ut på å skape

I denne andakten skal speiderne få bevege seg og med kroppen illustrere skapelsen. Alle bevegelser lages sammen med barna, gjenta gjerne høyt sammen: dag 1, bli lys, dag og natt og så videre for å understreke handlingen.

Dag en!

Vise en finger i været

Gud snakket i mørket, han sa: bli lys!

Hold hendene rundt munnen og rop «bli lys»

Og slik ble det dag og natt

Sov og våkne, strekke hendene og gjespe

 

Dag to!

To fingre i været.

Det ble sjøer og elver og vann høyt og lavt

Bøy og dytt hendene lavt, strekk så hendene opp.

Så skapte Gud lufta og kalte den himmelen

Strekk armene over hodet fram og tilbake

 

Dag tre!

Tre fingre i været.

Fjellene steg opp og sjøene sank ned

Løft opp venstre arm, senk høyre arm. Og Gud skapte planter og blomster og trær

Form tre med hendene, plukk blomst og lukt.

 

Dag fire!

Fire fingre i været.

Så skapte Gud den lyse klare solen

Lag en stor sirkel med armene

Og månen og stjernene som skinner om natten

Lag en mindre sirkel, og stjerner med fingrene.

 

Dag fem!

Fem fingre i været.

Gud skapte alle sjødyrene som svømmer i havet

Svømmetak med armene og andre fiskebevegelser.

Og fuglene som flyr gjennom luften og vinden

Flaks med armene, lag fuglelyder og så videre.

Og alle insektene som surrer Mygg som stikker, edderkopp med fingrene.

 

Dag seks!

Seks fingre i været.

Gud skapte dyrene som går, hopper og kryper

Krabb på alle fire, hopp som en kanin, lag dyrelyder.

Og helt, helt tilslutt skapte han en mann og en dame som het Adam og Eva

Bukke og neie.

 

Dag sju!

Sju fingre i været.

Kjempeflott og kjempegodt, sa Gud, og så ned på jorda

To tomler opp.

Og på den sjuende dagen hvilte Gud

Hvil kinnet på hendene og sov.

 

Andaktsboka kan kjøpes i Speiderbutikken