BESKRIVELSE AV ANDAKTEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre andakten.

Les Tomas, Johannes 20, 24-29.
 

ANDAKT

av Silje Kivle Anddreassen

En av Jesus sine nærmeste venner kunne ikke tro før han fikk se. Han het Tomas og har fått tilnavnet «tvileren». Tomas opplevde noe skikkelig dumt. Han var den eneste i vennegjengen som var borte da noe helt utrolig hendte. Kan du tenke deg den følelsen? Å gå glipp av det mest spennende, det mest fantastiske? Det som skjedde var at Jesus, deres beste venn, som de visste var død på korset og lagt i graven, plutselig var på plass midt i gjengen, lys levende.

Men Tomas var ikke der. Kan du tenke deg noe så dumt? At Jesus velger akkurat det tidspunktet da Tomas ikke er sammen med resten av gjengen. Det er lett å forstå at Tomas var lei seg for det og at det var vanskelig for ham å tro på det de andre fortalte. «Jeg tror det ikke før jeg får se det», tenkte Tomas.

Vi kan tenke oss at Jesus kunne bli skuffet fordi Tomas ikke trodde at han kunne stå opp fra de døde. Men Jesus ble ikke skuffet eller sint, han skjønte hva som måtte til. Derfor viste han seg for disiplene én gang til. Denne gangen var Tomas der. «Se her er hendene mine» sa Jesus. «Kom med hånden din og stikk den i siden min». Tomas fikk se selv, og han trodde. «Fordi du har sett meg tror du» sa Jesus. «Salige er de som ikke ser, og likevel tror.»

Det er fint at Tomas finnes i Bibelen. Hans fortelling viser at det er ganske naturlig å tvile. Tomas klarte ikke å tro på oppstandelse fra de døde uten å se det selv, og likevel var han en av de beste vennene til Jesus. Når du tviler vil Jesus fremdeles være din beste venn.

SLIK GJØR DU -"Jeg tror det ikke før..."

  1. Del ut en lapp til hver speider.
  2. Alle sammen skriver noe de har opplevd eller vært med på, eller noe de kan eller en egenskap de har som de andre speiderne ikke ver om.
  3. Samle lappene sammen i en skål og alle sammen trekker en lapp hver. Hvis du trekker din egen må du legge lappen tilbake og trekke en ny.
  4. Etter tur skal en og en speider lese det som står på lappen og gjette hvem som har skrevet lappen.
  5. Til slutt ser dere hvor mange som gjettet riktig.

Eksempler på ting som kan stå på lappen er: Jeg har spilt klarinett for kongen, jeg kan stå på hodet i ett minutt, jeg har en oldemor som er 100 år, jeg har vært på Norges høyeste fjell, eller Jeg kan tre vers av "Ja , vi elsker" utenat.

TIPS: Det er fint hvis speiderne kan fortelle litt rundt det de har skrevet på lappen når dere sjekker hvor mange som har gjettet riktig. 

Andaktsboka kan kjøpes i Speiderbutikken
 

UTSTYR

  • En lapp til hver speider, for eksempel post-it.
  • En penn eller blyant til hver speider.
  • Minimum 5 speidere