Matteus 26, 6 – 13:

26 6 Mens Jesus var i Betania, hjemme hos Simon den spedalske, 7 kom det en kvinne bort til ham med en alabastkrukke med kostbar salve. Den helte hun ut over hodet hans mens han lå til bords. 8 Disiplene så det og ble forarget. «Hva skal denne sløsingen være godt for?» sa de. 9 «Salven kunne vært solgt for en stor sum og pengene gitt til hjelp for de fattige.» 10 Men Jesus merket det og sa til dem:

«Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. 11 De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. 12 Da hun helte denne salven ut over kroppen min, salvet hun meg til min gravferd. 13 Sannelig, jeg sier dere: Overalt i verden hvor dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde, fortel- les til minne om henne.»

Bibelteksten gjengitt med tillatelse. Bibel 2011 © Bibelselskapet

 

Andakt

Av Brage Midtsund

Kan du tenke deg den mest dyrebare tingen du har? Er det en dyr leke? Et data- spill? Kanskje en sykkel? Hvis du skulle gitt det mest dyrebare du har i gave, hva ville du gitt da? Og hvem ville du gitt noe så dyrebart til?

Kvinnen vi hørte om i dagens bibelfortelling, skulle møte Jesus. Hun hadde sikkert hørt om alt Jesus sa og alt han gjorde. For henne var Jesus så stor og så vik- tig at hun ønsket å gi ham det mest dyrebare hun kunne gi. Gaven hun kom med var kostbar salve i en krukke.

Disiplene ble irritert. At hun kunne helle noe som kostet så mye over hodet til Jesus! Men Jesus ble ikke sint på kvinnen. Han viste heller takknemlighet for det hun hadde gjort for han. Jesus så at hun hadde gitt en enorm gave, i kjærlighet til ham. Han gledet seg over det!

Denne hendelsen skjedde under en fest rett før Jesu død. På denne tiden pleide man å salve de døde kroppene når de lå i graven. Jesus sier i dagens bibel- fortelling at kvinnen salvet ham til sin gravferd. Ingen andre enn Jesus visste at han snart skulle dø. Gaven fra kvinnen ble en større gave enn hun kunne forstå.

Gaven som kvinnen ga Jesus, var hennes måte å gi Gud ære på. Hun ville gi sin mest dyrebare gave for å vise takknemlighet og kjærlighet til Guds sønn. Det finnes mange måter å vise hvor glad vi er i andre mennesker eller i Gud. Verdien på gaven måles ikke etter penger, men hva tanken bak er. For kvinnen var dyr salve det hun kunne gi. For en fattig kvinne ville noen kroner være like mye verdt for Jesus.

Hva tror du er den beste måten å ære Gud på? Det er å være god mot hveran- dre, akkurat slik Jesus er god mot oss.

 

Aktivitet

Be alle deltakerne om å stille seg i en ring.

Spør om de kan fortelle om den beste gaven de har fått.

Ta så en runde hvor hver forteller om hva som er det beste de kan gjøre for vennene eller familien sin. Det må være noe de har selv eller kan kjøpe for egne penger. For hver gjerning som blir nevnt sier alle i kor: «Tusen takk!»

 

Andaktsboka kan kjøpes i Speiderbutikken