Matteus 27, 31B – 56

27 Så første de Jesus bort for å korsfeste ham. 32 På veien ut møtte de en mann fra Kyréne ved navn Simon; ham tvang de til å bære korset hans. 33 Da de kom til et sted som heter Golgata – det betyr Hodeskallen – 34 ga de ham vin blandet med galle, men da han smakte på den, ville han ikke drikke. 35 Så korsfestet de ham, og de delte klærne hans mellom seg ved å kaste lodd om dem. 36 Siden ble de sittende der og holde vakt over ham. 37 Over hodet hans hadde de satt opp en innskrift med ankla- gen mot ham: «Dette er Jesus, jødenes konge.»

38 Sammen med ham ble også to røvere korsfestet, en på høyre og en på venstre side. 39 De som gikk forbi, ristet på hodet og spottet ham: 40 «Du som river ned tempelet og bygger det opp igjen på tre dager! Hvis du er Guds Sønn, så frels deg selv og stig ned av korset!» 41 På samme måte hånte også overprestene ham sammen med de skriftlærde og de eldste. De sa: 42 «Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge; nå kan han stige ned av korset, så skal vi tro på ham! 43 Han har satt sin lit til Gud; la Gud redde ham nå, om han har ham kjær. Han har jo sagt: ‘Jeg er Guds Sønn.’» 44 Også røverne som var korsfestet sammen med ham, hånte ham på samme måte.

45 Fra den sjette time falt det et mørke over hele landet helt til den niende time. 46

Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst: « Elí, Elí, lemá sabaktáni?» Det betyr: « Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» 47 Noen av dem som sto der, hørte det og sa: «Han roper på Elia.» 48 Og en av dem løp straks fram, tok en svamp og fylte den med vineddik, satte den på en stang og ville gi ham å drikke. 49 Men de andre sa: «Vent, la oss se om Elia kommer for å redde ham.» 50 Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppga ånden.

51 Da revnet forhenget i tempelet i to, fra øverst til nederst. Jorden skalv, og klip- pene slo sprekker. 52 Gravene åpnet seg, og kroppene til mange hellige som var sovnet inn, ble reist opp. 53 Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene og kom inn i den hellige byen, hvor de viste seg for mange.

54 Men da offiseren og folkene hans, de som holdt vakt over Jesus, så jordskjelvet og det som hendte, ble de grepet av stor frykt og utbrøt: «Sannelig, han var Guds Sønn!»

55 Det var også mange kvinner der som sto på avstand og så på. De hadde fulgt Jesus fra Galilea og tjent ham. 56 Blant dem var Maria Magdalena, Maria som var mor til Jakob og Josef, og mor til Sebedeus-sønnene.

Bibelteksten gjengitt med tillatelse. Bibel 2011 © Bibelselskapet

Andakt

Av Solveig Leikvoll

Hei, jeg heter Mika. Bestekompiser mine er: Elia, Jakob og Jose, vi finner på masse gøy! Særlig Elia, han tør alltid mer enn oss andre. For eksempel tør han å spytte kirsebærsteiner på hjelmene til de romerske soldatene, selv om det er nesten livsfarlig, og noen ganger tar han oss med på forbudte steder i byen, men det sier vi ikke hjemme.

En dag vi kjeda oss sa Elia: det er henrettelsesdag i dag, vi stikker og ser på! Ingen av oss turde å si nei, selv om ingen har lov av foreldrene våre. Når Elia be- stemmer seg, så bestemmer han liksom for alle. Pappa har sagt mange ganger at der må du holde deg unna, Mika! Nå angrer jeg skikkelig, for jeg drømmer om det om natten.

De hadde hent opp tre menn på kors og de blødde fra armene og beina og skrek, og den midterste hadde en tornekrone på hodet og blødde masse, jeg så at over hodet hang det er skilt der det sto: Jesus fra Nazareth Jødenes konge. Så skrek han høyt og døde, det var så fælt!

Da brydde jeg meg ikke om tøffe Elia eller de andre kompisene mine, jeg sprang hjem til mamma og pappa og gråt og gråt og fortalte alt. Pappa blei ikke sint. Han tok meg på fanget og holdt rundt meg, og jeg satt der lenge.

 

Aktivitet

Korset

Surr et lite kors, bruk et gripekors eller lignende. Sitt i en ring. Alle lukker øyene og er stille. Send korset rundt. La alle kjen- ne på det med fingrene. Leder sier: når du har korset i hen- dene, så skal du tenke på noe du har gjort galt, tenkt stygt om noen, baksnakket eller lignende. Send korset videre, til alle har hatt det.

Så sier leder: Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. ( 1. joh 1,9)

 

Andaktsboka kan kjøpes i Speiderbutikken