BESKRIVELSE AV ANDAKTEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre andakten.

Les Jesus går på vannet, Matteus 14, 22-33. 

22 Straks etter fikk han disiplene til å gå i båten og dra i forveien over til den andre siden, mens han selv sendte folket av sted. 23 Da han hadde gjort det, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be.

Da kvelden kom, var han der alene. 24 Båten var allerede langt fra land, og den kjempet seg fram i bølgene, for det var motvind. 25 Men i den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. 26 Da disiplene fikk se ham der han gikk på vannet, ble de skrekkslagne. «Det er et gjenferd!» sa de og skrek av angst. 27 Men i det samme talte Jesus til dem: «Vær ved godt mot! Det er jeg, vær ikke redde!»

28 Da sa Peter til ham: «Herre, er det deg, så si at jeg skal komme til deg på vannet.» 29 «Kom!» sa Jesus. Peter steg ut av båten og gikk på vannet bort til Jesus. 30 Men da han så hvor hardt det blåste, ble han redd. Han begynte å synke, og ropte: «Herre, berg meg!» 31 Straks rakte Jesus hånden ut og grep fatt i ham og sa: «Du lite troende – hvorfor tvilte du?» 32 Så steg de opp i båten, og vinden stilnet. 33 Men de som var i båten, tilba ham og sa: «Du er i sannhet Guds Sønn!»

Bibelteksten gjengitt med tillatelse. Bibel 2011 © Bibelselskapet.

ANDAKT

Tøm ut en kopp med vann og stå i vannet eller stå i en liten pytt:
Si "Se jeg går på vannet!". Tenk dere nå at vannet jeg står på er dypt. Plutselig begynner jeg å synke. Hva kan jeg gjøre da? Peter, en av Jesu disipler gikk på vannet. Da han begynte å synke, ropte han om hjelp.

Akkurat som Peter, kan vi rope på Jesus. Det kan vi gjøre når vi trenger hjelp til noe, er redde, eller bare vil snakke med noen. Jesus kommer alltid til oss. Han har lovet å hjelpe oss.

Vi takker og ber

  • Vi takker for at du, Jesus har lover å hjelpe når vi roper på deg.
  • Vi ber om at du må verne alle med din beskyttende hånd.

UTSTYR

  • Glass med vann eller en vannpytt