Johannes 6, 1-15 Jesus metter fem tusen 

6 Senere dro Jesus over til den andre siden av Galileasjøen, som også kalles Tiberiassjøen. 2 En stor folkemengde fulgte etter ham fordi de så tegnene han gjorde da han helbredet de syke. 3 Jesus gikk opp i fjellet, og der satte han seg sammen med disiplene sine. 4 Påsken, jødenes høytid, var nær.

5 Jesus løftet blikket og så at en stor folkemengde kom til ham. Han sa da til Filip:

«Hvor skal vi kjøpe brød så alle disse kan få noe å spise?» 6 Dette sa han for å prøve ham, for han visste selv hva han ville gjøre. 7 Filip svarte: «Brød for to hundre de- narer er ikke nok til at hver av dem kan få et lite stykke.» 8 En annen av disiplene, Andreas, bror til Simon Peter, sa da til ham: 9 «Det er et barn her som har fem bygg- brød og to fisker. Men hva er det til så mange?» 10 Da sa Jesus: «La folket sette seg.» Det var mye gress på stedet, og de satte seg ned. De var omkring fem tusen menn. 11 Da tok Jesus brødene, ba takkebønnen og delte ut til dem som satt der. På samme måte delte han ut av fiskene, så mye de ville ha. 12 Da de var blitt mette, sa han til disiplene: «Samle sammen stykkene som er til overs, slik at ikke noe går til spille.» 13 De gjorde det, og etter måltidet fylte de tolv kurver med stykker som var blitt igjen av de fem byggbrødene.

14 Da folk så det tegnet Jesus hadde gjort, sa de: «Dette må være profeten som skal komme til verden!» 15 Jesus forsto at de ville komme og tvinge ham med seg for å gjøre ham til konge. Derfor trakk han seg bort igjen og gikk opp i fjellet, han alene.

Andakt

Av Brage Midtsund

Jesus var en populær mann! Han skulle egentlig bare opp i fjellet og snakke med disiplene sine. Så fulgte over 5000 mennesker etter. Men det var enda flere. For de 5000 var bare mennene. De hadde med seg kone og barn i tillegg! Mange hadde sett undrene Jesus gjorde og flere ville se og høre med egne øyne og ører.

Men det var blitt sent. Mange ble sultne. Disiplene så dette og sa det til Jesus. Jesus viste alltid omsorg for menneskene rundt seg. Noen ganger gjorde han undre for å hjelpe mennesker. Han vekket folk fra døde og en gang stillet han en storm.

Denne gangen utførte han også et under, og han lot et lite barn bli midtpunktet!

Det lille barnet hadde med seg en liten matpakke med fem fisk og to brød. Lite visste barnet at den enkle, lille nistepakken skulle mette mange tusen mennesker!

Jesus delte ut fisken og brødet, men det ble ikke tomt. To fisk og fem brød ble nok til å mette mange tusen mennesker. Det var et under! Underet viser at Jesus kan få til alt og at han har omsorg for oss mennesker.

Det lille barnet med den enkle lille nistepakken fikk være med på denne store hendelsen. Jesus bruker ikke bare de som er flinke, store eller rike når han gjør noe viktig. Jesus lar barna være i sentrum.

Gud har like stor omsorg for oss som de tusenvis av mennesker Jesus delte nistepakken med. Gud gir oss kjærlighet. Dette får vi dele videre – selv de minste av oss!

 

Aktivitet

Del opp noe

Finn noe som kan deles. Be deltakerne om å dele dette i flest mulig deler. Da ser vi at det som deles, blir mindre og mindre. Be deltakerne om å telle hvor mange deler de fikk til. Hvem vant?

Si til slutt: Nå har vi delt og delt, men det vi delte har blitt mindre og mindre. I Guds rike er det motsatt: Som med fis- kene og brødene i underet er det alltid nok av det vi deler. Vi deler Guds kjærlighet med hverandre. Og det er nok til alle!

 

Andaktsboka kan kjøpes i Speiderbutikken