Matteus 26, 17 – 28 Jesus siste måltid og nattverden

26 17 På den første dagen i de usyrede brøds høytid kom disiplene til Jesus og spurte: «Hvor vil du vi skal gjøre i stand til påskemåltidet for deg?» 18 Jesus svarte: «Gå inn i byen, til den mannen dere vet, og si til ham: ‘Mesteren sier: Min time er nær; hos deg vil jeg holde påskemåltid med disiplene mine.’» 19 Disiplene gjorde som Jesus hadde pålagt dem, og de gjorde i stand påskemåltidet.

20 Da det ble kveld, tok Jesus plass ved bordet sammen med de tolv. 21 Mens de spiste, sa han: «Sannelig, jeg sier dere: En av dere skal forråde meg.» 22 Da ble de dypt bedrøvet, og den ene etter den andre sa til ham: «Det er vel ikke meg, Herre?» 23 Men han svarte: «Den som har dyppet hånden i fatet sammen med meg, han skal forråde meg. 24 Menneskesønnen går bort, som det står skrevet om ham. Men ve det mennesket som forråder Menneskesønnen! Det hadde vært bedre for det mennesket om det aldri var født.» 25 Judas, han som forrådte ham, spurte da: «Det er vel ikke meg, rabbi?» «Du har sagt det», svarte Jesus.

Nattverden

26 Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket og brøt det, ga disiplene og sa: «Ta imot og spis! Dette er min kropp.» 27 Og han tok et beger, takket, ga dem og sa: «Drikk alle av det! 28 For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt.

 

Andakt

Av Brage Midtsund

Gjennom tre år hadde Jesus og disiplene vandret rundt sammen, sovet sammen og spist sammen. De hadde blitt en sammenspleiset vennegjeng. Så var de kommet til det vi nå kaller skjærtorsdag i påskeuken. Det var sent på kvelden. Jesus visste at han skulle bli tatt til fange snart, og at dagen etter måtte han dø. Han var nok redd. Men likevel valgte Jesus å samle de tolv nærmeste disiplene til måltid.

Når vi spiser mat hjemme gjør vi ofte det sammen i familien. Det gjør vi fordi vi er sultne og trenger mat. Men like viktig er det at vi er sammen. Kanskje er det bare under måltidene alle i familien er samlet? Måltidene er viktig for vårt fellesskap i familien. Eller når vi feirer bursdag eller bryllup. Da spiser vi også sammen! Måltidet er viktig for alle fellesskap.

Det mente Jesus også. Derfor samlet han disiplene i et fellesskap denne sene kvelden. Han visste at det snart var slutt, og da var det viktigste for han å være sam- men med vennene sine og spise mat. For Jesus var fellesskapet med mennesker rundt seg veldig viktig. Han ønsket å skape et godt fellesskap mellom oss mennes- ker, og et godt fellesskap mellom oss og Gud.

Maten de spiste bestod av brød og vin. Som vi har lest i bibelteksten sa han «Ta imot og spis! Dette er min kropp.» før disiplene fikk brød. Og før de fikk begeret med vin sa han: «Drikk alle av det! For dette er mitt blod.» Dette høres rart ut. Disiplene spiste og drakk Jesus? Jesus mente at på denne måten viste de at disiplene knyttet et tett bånd til Jesus, Guds sønn.

Jesus har sagt at vi skal fortsette å ha nattverd, til minne om han. Og det har vi gjort helt siden skjærtorsdagen for over 2000 år siden. I dag har vi nattverd under gudstjenester. Dette gjør vi for å huske på Jesus og det han har gjort for oss. Og aller viktigst, for å være sammen med menneskene rundt oss og sammen med Gud.

 

Aktivitet

Måltid

Forberedelser: Skaff et helt brød, saft og glass.

Del et måltid. Fellesmåltid er en helt konkret måte å prakti- sere mysteriet som vi får ta del i under nattverden. Som akti- vitet denne gangen spiser og drikker vi sammen. Hvis du er prest/vigslet eller har en prest/vigslet til stede kan dere inn- stifte et nattverdsmåltid. Men dette er ikke nødvendig. Det viktigste poenget er å vise hva Jesu siste måltid handler om.

Be deltakerne om å sette seg i en ring, sett deg sammen med dem. Ta frem et helt brød og saft. Be alle om å sitte i ring. Send brødet rundt og be hver deltaker om å ta en liten del av brødet og spise det. Etter at brødet har gått rundt sier du: «Jesus sier han er livets brød. Han passer på at vi kan være sammen i gode fellesskap. Og vi får lov til å dele denne gaven med hverandre når vi deler på brødet.»

Så deler du ut glass og heller saft til alle. Be dem drikke opp og si: «Jesus sier at at vi kan være sammen med ham. Når vi drikker vinen er vi sammen med Jesus.»

Sett gjerne i gang en samtale om fellesmåltider. Hvor ofte spiser dere sammen hjemme? Hva er favorittmaten i familien din? Snakker dere mye sammen, eller ser dere TV? Hva er fint med å spise sammen, hele familien?

 

Andaktsboka kan kjøpes i Speiderbutikken

UTSTYR

  • et helt brød
  • saft
  • glass