BESKRIVELSE AV ANDAKTEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre andakten.

Les Det siste måltidet, Matteus 26, 17-28.
 

ANDAKT

av Brage Midtsund

Gjennom tre år hadde Jesus og disiplene vandret rundt sammen, sovet sammen og spist sammen. De hadde blitt en sammenspleiset vennegjeng. Så var de kommet til det vi nå kaller skjærtorsdag i påskeuken. Det var sent på kvelden. Jesus visste at han snart skulle bli tatt til fange, og at dagen etter måtte han dø. Han var nok redd. Men likevel valgte Jesus å samle de tolv nærmeste disiplene til måltid.

Viktig for fellesskapet

Når vi spiser mat hjemme gjør vi ofte det sammen i familien. Det gjør vi fordi vi er sultne og trenger mat. Men like viktig er det at vi er sammen. Kanskje er det bare under måltidene alle i familien er samlet? Måltidene er viktige for vårt fellesskap i familien. Eller når vi feirer bursdag eller bryllup. Da spiser vi også sammen! Måltidet er viktig for alle fellesskap.

Det mente Jesus også. Derfor samlet han disiplene i et fellesskap denne sene kvelden. Han visste at det snart var slutt, og da var det viktigste for han å være sammen med vennene sine og spise mat. For Jesus var fellesskapet med mennesker rundt seg veldig viktig. Han ønsket å skape et godt fellesskap mellom oss mennesker, og et godt fellesskap mellom oss og Gud.

Dette er min kropp, dette er mitt blod

Maten de spiste bestod av brød og vin. Som vi leste i bibelteksten sa han «Ta imot og spis! Dette er min kropp.» før disiplene fikk brød. Og før de fikk begeret med vin sa han: «Drikk alle av det! For dette er mitt blod.» Dette høres rart ut. Disiplene spiste og drakk Jesus? Jesus mente at på denne måten viste de at disiplene knyttet et tett bånd til Jesus, Guds sønn.

Jesus har sagt at vi skal fortsette å ha nattverd, til minne om han. Og det har vi gjort helt siden skjærtorsdagen for over 2 000 år siden. I dag har vi nattverd under gudstjenester. Dette gjør vi for å huske på Jesus og det han har gjort for oss. Og aller viktigst, for å være sammen med menneskene rundt oss og sammen med Gud.

Vi takker og ber

 • Vi takker for nattverden.
 • Vi takker for fellesskapet i speideren.
 • Vi ber for måltidene vi skal ha sammen.
 • Vi ber for speidere i hele verden.
   

SLIK GJØR DU

 1. Finn fram rød saft, glass og et helt brød, eller bak nattverdsbrød sammen.
 2. Hvis det er en prest eller vigslet til stede, kan dere innstifte et nattverdsmåltid, men det er ikke nødvendig. Poenget er å vise hva Jesu siste måltid handler om.
 3. Sett dere i en ring.
 4. Send brødet rundt og be hver speider om å ta en liten del av brødet og spise det. 
 5. Når brødet har gått rundt kan du si "Jesus sier han er livets brød. Han passer på at vi kan være sammen i gode fellesskap. Vi får lovtil å dele denne gaven med hverandre når vi deler på brødet.
 6. Del ut et glass til hver speider og hell saft i alle glassene. 
 7. Når alle har drukket opp kan du si "Jesus sier at vi kan være sammen med han. Når vi drikker vinen er vi sammen med Jesus".
 8. Avslutt gjerne med å snakke om hvor ofte dere spiser sammen hjemme, hva favorittmaten i speidernes familie er, om dere snakker sammen eller ser TV, og hva som er fint med å spise sammen heele familien.

Andaktsboka kan kjøpes i Speiderbutikken
 

UTSTYR

 • et helt brød
 • rød saft
 • et glass til hver speider