Les historien om Jesus som stiller stormen:

Jesus stiller stormen
Markus 4, 35 - 41


35 Samme dag, da det ble kveld, sa han til dem: «La oss sette over til den andre siden av sjøen.» 36 De lot folkemengden bli igjen og tok ham med seg i båten der han satt. Også andre båter fulgte med. 37 Da kom det en voldsom virvelstorm, og bølgene slo inn i båten så den holdt på å fylles. 38 Jesus lå og sov på en pute bak i båten. De vekket ham og sa til ham: «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?» 39 Da reiste han seg, truet vinden og sa til sjøen: «Stille! Vær rolig!» Vinden la seg, og det ble blikk stille. 40 Så sa han til dem: «Hvorfor er dere så redde? Har dere ennå ingen tro?» 41 Og de ble grepet av stor frykt og sa til hverandre: «Hvem er han? Både vind og sjø adlyder ham!»

Bibelteksten er hentet fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse

Etter at historien er lest gir dere speiderne forskjellige roller (Jesus, disipler, bølger og vind) og deretter leser dere historien på nytt mens barna dramatiserer fortellingen.