BESKRIVELSE AV ANDAKTEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre andakten.

Les Jesus stiller stormen, Markus 4, 35-41.

35 Samme dag, da det ble kveld, sa han til dem: «La oss sette over til den andre siden av sjøen.» 36 De lot folkemengden bli igjen og tok ham med seg i båten der han satt. Også andre båter fulgte med. 37 Da kom det en voldsom virvelstorm, og bølgene slo inn i båten så den holdt på å fylles. 38 Jesus lå og sov på en pute bak i båten. De vekket ham og sa til ham: «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?» 39 Da reiste han seg, truet vinden og sa til sjøen: «Stille! Vær rolig!» Vinden la seg, og det ble blikk stille. 40 Så sa han til dem: «Hvorfor er dere så redde? Har dere ennå ingen tro?» 41 Og de ble grepet av stor frykt og sa til hverandre: «Hvem er han? Både vind og sjø adlyder ham!»

Bibelteksten gjengitt med tillatelse. Bibel 2011 © Bibelselskapet.

Vi takker og ber

  • Vi takker for at Jesus alltid er med oss.
  • Vi takker for speiderfellesskapet.
  • Vi ber for alle som er redde, syke, og ensomme.
     

SLIK GJØR DU - DRAMATISERING

  1. Fordel rollene: Jesus, disipler, bølger og vind.
  2. Les historien på nytt mens speiderne dramatiserer fortellingen.