BESKRIVELSE AV ANDAKTEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre andakten. Gå gjerne ut på kirkegården før dere leser andakten.

ANDAKT

Her, på kirkegården, er de døde begravet, enten i en urne eller i en kiste. Noen mennesker vil gjerne sitte her i ro og fred og tenke på sine kjære, og vi skal respektere både de døde og de som er igjen. Derfor skal vi ikke løpe og rope når vi går på kirkegården. 

Begravelse

Når noen skal begraves, blir de lagt i en kiste. Etter seremonien i kirken eller gravkapellet, blir kisten enten lagt i jorden eller kjørt til et krematorie hvor kisten legges i en ov og alt brennes. Asken tas ut og legges i en urne, en fin krukke, som blir satt i jorden etterpå. Så velger de pårørende en stein med den døde sitt navn på. I tillegg kan de legge til en egen tekst på steinen. 

Bibelen og døden

Trosbekjennelsen vi leser i kirka slutter sånn:
"Jeg tror på Den hellige ånd, 
en hellig, allmenn kirke, 
de helliges samunn,
syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse
og det evige liv."

Det står mye i Bibelen om oppstandelse og at vi skal komme til himmelen når vi før. Vi kan for eksempel lese i Johannes evangeliet: «Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag», sier Marta. Jesus sier til henne: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø.» (Johannes 11, 24-26). Mange av de som besøker gravene på kirkegården har et håp om at de skal få treffe sine kjære igjen.

Vi takker og ber

  • Vi takker for at vi kan komme til kirkegården for å minnes de vi er glade i.
  • Vi takker for at vi kan få evig liv med Jesus.
  • Vi ber for de som er i sorg etter å ha mistet noen de er glade i. 
  • Vi ber for alle som enda ikke har fått høre om Jesus og om at de skal få høre om kristendommen.