BESKRIVELSE AV ANDAKTEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre andakten.

Les Kobberslangen, 4. Mos 21, 1-9.

ANDAKT

av forfatter Erlend Kallevik og Torgeir Heldal. 

Bibelen er en stor bok, med mange rare historier. Ofte gir ikke historiene helt mening, og det er vanskelig å forstå hva Gud mener med alt han  gjør. I historien om kobberslangen ser vi først at Gud er sint på Israels folk, og så redder han dem etterpå. Det handler om at Israels folk ikke gjorde som de fikk beskjed om, og var slemme med hverandre og med Gud. 

Denne historien blir lettere å forstå når vi tenker på at Jesus er det hemmelige svaret på slutten. Alle historiene i bibelen forteller om at Jesus en dag skulle dø på korset og frelse hele verden slik at alle mennesker skulle få mulighet til å være sammen med Gud. Kobberslangen er et bilde på Jesus, og ved å vende seg mot og å stole på Jesus, så blir alle frelst og frie fra det vonde som er i verden. På denne måten kan vi si at bibelen er en hemmelig kode som forteller om Jesus. Når vi allerede vet svaret på koden blir det enklere å forstå. 

Det vi også ser er at Gud hadde en plan, som startet lenge før Jesus ble født. Han forteller om planen i små historier som peker mot Jesus. Og akkurat som en liten gnist blir til et stort bål, blir mange små fortellinger til en stor historie om hvordan Gud reddet verden med å sende Jesus til jorda.

Bønn: Kjære Gud, takk for at du ga oss svaret på koden: Jesus. Takk for at Jesus kom ned til oss på jorden og gjorde at alle kunne være sammen med deg. Hjelp oss å forstå hverandre slik at vi kan bli bedre venner og mennesker, og hjelp oss å forstå deg, slik at vi kan bli bedre kjent med deg. Amen

 

UTSTYR

  • Bibelen