BESKRIVELSE AV ANDAKTEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre andakten.

SLIK GJØR DU

 1. Finn seks speidere som har lyst til å lese høyt. Under ressurser ligger tekstene i et dokument du kan skrive ut. 
 2. Lag en trekant på bakken ved hjelp av seks fakler eller telys i glass.
 3. En leder stiller seg omtrent en meter utenfor den ene fakkelen og speiderne som skal lese står på rekke et stykke utenfor den ene siden av trekanten, ansikt til ansikt med lederen.
 4. Resten av speiderne står i sirkel eller halvsirkel rundt faklene.
 5. Lederen begynner med å si "Hvem er Gud? Gud har skapt alt", og sier nye ord mellom hver lesing.
 6. De som skal lese leser sitt stykke, går frem og stiller ser på sin plass i trekanten, ved en fakkel eller midt mellom to fakler, etter hvert som de er ferdige. 
 7. Avslutt med å synge Alltid freidig når du går, speidersang nummer 49 eller Gud du er rik, speidersang 71.
   

ANDAKT

Leder: Hvem er Gud, Gud har skapt alt.

1 
1. Mos. 1, 1-5
I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.
Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet.
Da sa Gud: «Det skal bli lys!» Og det ble lys. Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. 
Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble kveld, og det ble morgen, første dag.

1 
1. Mos. 1, 26-31
Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss!
De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.» Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem.

Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden.» Og Gud sa: «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, alle som finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. Det skal dere ha å spise. Og til alle dyr på jorden og til alle fugler under himmelen og til alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter å spise.» Og det ble slik. Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt! Og det ble kveld, og det ble morgen, sjette dag.

Leder: Gud bryr seg om det han har skapt.

2 
Matt 6, 25-26
Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne?
Se på fuglene under himmelen!
De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel.
Er ikke dere mer verdt enn de? 

Leder: Men vi strekker ikke til ovenfor Gud og våre medmennesker.
Vi er ikke det Gud har skapt oss til. Men det er håp likevel.

3
 Joh. 3, 16
For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne,
for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Leder: Det er en vei til Gud.

4
Joh. 14, 5-6
Tomas sier til ham: «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien?» 
Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.

Leder: Vi er ikke alene med vår tro. Som Gud har skapt oss, gir han oss også troen på Jesus Kristus ved sin Hellige Ånd.

5
 Joh. 14, 25-26
Dette har jeg sagt dere mens jeg ennå er hos dere.
Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn,
skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.

Leder: Ved Den Hellige Ånd kan vi få kraft og styrke til å være de mennesker vi egentlig var skapt til å være.

6 
Joh. 15, 12-17
Og dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere.
Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine.
Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere.
Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva herren hans gjør.
Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min Far. 
Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer.
Da skal Far gi dere alt dere ber om i mitt navn. 
Dette er mitt bud til dere: Elsk hverandre!

Leder: Trekanten er symbolet på den treenige Gud: Faderen, Sønner og Ånden.
 

Bibelteksten gjengitt med tillatelse. Bibel 2011 © Bibelselskapet.

Foto: Eirik Svandal Bø

UTSTYR

 • 7 personer
 • 6 stearinlys eller fakler
 • 6 Bibler eller 
 • 2 Bibler og 4 nye testamenter eller
 • Utskrift av tekstene over.