Fakkelbokser eller telys settes ut i en løype. Telys burde stå inne i noe for å ikke blåse ut. Ved hvert lyspunkt legges en liten tekst, et dikt, et bibelvers, et bilde eller paragrafene i Speiderloven. Det er fint om tekstene følger samme tema. 

Alle starter på samme sted, her kan det gjerne være flere fakler eller telys. Send speiderne ut en og en eller to og to med et par minutters mellomrom. Speiderne skal gå rolig fra post til post uten å snakke sammen. Når alle er tilbake kan man gjerne avslutte med å synge Speiderbønnen og Tapto.

UTSTYR

  • Fakler eller telys
  • Fyrstikker
  • Kort med tekst til postene