BESKRIVELSE AV ANDAKTEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre andakten.

Les Vær ikke bekymret, Lukas 12, 33-34.

33 Selg det dere eier, og gi gaver til de fattige. Skaff dere pengepunger som ikke slites ut, en uforgjengelig skatt i himmelen, der tyver ikke kommer til og møll ikke ødelegger. 34 For hvor skatten deres er, der vil også hjertet deres være.

Bibelteksten gjengitt med tillatelse. Bibel 2011 © Bibelselskapet.

ANDAKT

En kald vinterdag var en gjeng maur ivrige etter å tørke alt kornet som var blitt vått etter høstens regn. Da kom en halvdød, sulten gresshoppe mot dem. Gresshoppen spurte om han kunne få noen korn av maurene, siden de hadde så mye og han ikke hadde noe. Men da spurte en maur hva han hadde gjort om sommeren da han burde samle mat til vinteren. Gresshoppen svarte at slikt slit hadde han ikke orket. Han ville heller spille og synge. Mauren nikket og sa at når han var så dum, så kunne han gjøre likedan hele vinteren også.

Hva synes dere om svaret mauren ga? Er det riktig å be om å få noe når vi selv ikke har bidratt? Var det greit av maurene å la gresshoppen sulte i hel fordi han ikke hadde sanket mat selv?

I Bibelen, i Lukas 12 står det: 33 Selg det dere eier, og gi gaver til de fattige. Skaff dere pengepunger som ikke slites ut, en uforgjengelig skatt i himmelen, der tyver ikke kommer til og møll ikke ødelegger. 34 For hvor skatten deres er, der vil også hjertet deres være.

Jesus hadde ganske sterke meninger om hvordan vi mennesker skal være mot hverandre. Det er ikke noe poeng å samle seg rikdommer hvis vi ikke deler den med andre, sa han. Hvis vi er rike på mat og penger, men fattige i hjertet, hva er da meningen med livet?

Vi takker og ber

  • Vi takker for muligheten til å dele med andre.
  • Vi takker for speidere og ledere over hele verden.
  • Vi ber om hjelp til å dele men enn andre.