BESKRIVELSE AV ANDAKTEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre andakten.

ANDAKT

av Håvard Grønli

Jeg har en favorittspeideraktivitet når det er mørkeste høsten. Det er sniking. Det finnes mange måter å leke snikelek på. En av dem er å snike seg fram til et mål uten at noen andre skal oppdage deg. Ingenting er så spennende som en snikelek ute i naturen, langt fra kunstige lys, når du bare hører svak susing fra trærne. Å krype seg sakte og stille fremover i terrenget uten å bli merket. Hører du godt etter, merker du kanskje en annen speider bare noen meter bortenfor deg. Du ser han ikke, for det er så mørkt. Du må bruke hendene til å føle deg frem i terrenget. Var det ikke en sti her en plass, som gikk helt opp dit målet er? 

Det hadde vært greit med en lykt som ga lys, sånn at du så hvor du egentlig var. Det mørkeste som finnes er en sånn overkyet høstkveld. Når det er så mørkt begynner jeg lett å tenke på hvor viktig det er med lys. For hvis det ikke fantes lys, så var jo alt like mørk som stummende mørke høstkvelder. Da ville det vært vanskelig å orientere seg.

I Bibelen blir Jesus og Gud flere steder sammenlignet med lys. For eksempel står det i en salme at "ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti" (Salme 119, 105). Jeg tror det betyr at Gud og Jesus sier og gjør sånne ting som vi skal høre på. Hvis vi gjør det, lytter til Gud og Jesus, ser vi hvor vi skal gå i livet. 

Jesus gjorde bare gode ting. Det er umulig for oss å gjøre det samme, men hvis vi leser om hvordan han levde livet sitt, kan det være som en slags lykt som lyser på stien vår. Da blir det lettere å gjøre de rette tingene.

Vi takker og ber

  • Vi takker for lyset.
  • Vi takker for speideren.
  • Vi ber for at alle skal få høre om Jesus.
  • Vi ber for at de som ikke vet hvor de skal gå, finner veien igjen.