Bruk syvdagersfortellingen, 1. Mos 1,1 - 2,4 som utganspunkt for en natursti med tekstlesing og oppgaver. Oppgavene er ikke laget for å finne det rette svaret, men for å knytte sammen tekster fra bibelen med opplevelse, undring og læring i og om naturen. 

 • Første dag: 1. Mos 1,1-5: Lys og mørke.
  Gå til første post to og to, den ene med bind for øynene, den andre leder, bare ved å forklare veien eller leie. Man kan gjerne bytte på å gå i mørket og å lede.
 • Andre dag: 1. Mos 1,6-8: Vann (havet, regnet).
  Smak på vann, gjerne fra en bekk eller elv. Tenk på friskt levende vann som forutsetning for alt liv.
 • Tredje dag: 1. Mos 1,9-13: Jorda, planter og trær.
  Finn navn på trær blomster rundt dere eller på vei til neste post ved hjelp av flora/felthandbok.
 • Fjerde dag: 1. Mos 1,14-19: Sol, måne og stjerner.
  Dag og natt, årstider. Hvis mulig se på stjernetegn, eventuelt finne nord ved hjelp av stjerner eller sol/klokke.
 • Femte dag: 1. Mos 1,20-23: Dyr i havet og lufta og 1,24-25: Dyr på landejorda.
  Hvilke dyr og/eller fugler finnes det spor av her? Se etter ekskrementer, spor i marka, kongler som er spist av mus, ekorn osv.
 • Sjette dag: 1. Mos 1,26-31: Menneskene.
  Forvalteransvaret. Vi skal både dyrke og verne skaperverket (1. Mos 2,15). Vi har fått jorda til låns, og vi skal gi den videre. Illustrasjon med vannballong: Stå i en ring og gi/kast ballongen fra den ene til den andre i ringen. For hver gang man kaster ballongen fra seg, tar man et steg bakover. Samtal om hvor mye naturen tåler, og om vårt ansvar.
 • Sjuende dagen: 1. Mos 2,1-4a: Hviledagen.
  Legg deg ned i gresset eller finn et godt sted å sitte. Slapp av. Lytt. Lukt. Takk Gud for alt. Ha med en ferdig bønn dersom du trenger det. For eksempel ”Solsangen” av Frans av Assisi (Norsk Salmebok nr 281). Les gjerne skapelsesfortellingen i sin helhet, eller les noen av de andre tekstene i bibelen om skapelsen, for eksempel salme 8, som understreker at mennesket både er en liten del i den store sammenhengen, men likevel sett av Gud, en del av Guds plan og i Guds omsorg. Avslutt med å synge for eksempel Måne og sol, nr 105 i Speidersang.