BESKRIVELSE AV ANDAKTEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre andakten.

Les Den barmhjertige samaritanen, Lukas 10, 25-37.

ANDAKT

av Rolf B. Wegner

Da jeg for mange år siden gikk i sjette klasse på folkeskolen, som det den gang het, skjedde det en dag noe spesielt. Skolebestyreren kom inn i klasserommet med en ny elev. Han het Egil.

Egil var en stille gutt. Han kunne sjelden leksene, og når han fikk spørsmål fra læreren svarte han aldri riktig. Vi syntes han var nokså annerledes. Egil ble liksom aldri med i fellesskapet i klassen. Vi syntes ikke at han hørte helt med der. Etter hvert begynte mange å erte og mobbe Egil. Da mørknet han til i ansiktet, smilte litt usikkert, og trakk seg unna. Han tok aldri igjen. Alt dette førte bare til at han ble enda mer mobbet.

Så en dag skjedde det noe i et friminutt. Mens 3-4 gutter småmobbet Egil, sto en annen av klassekameratene plutselig fram. Karsten het han. Han holdt rundt skulderen til Egil, og med sterk og bestemt stemme sa han til mobberne: ”Slutt å mobbe Egil!” Både mobberne og vi andre ble litt overrasket. Dette var uvant tale. Karsten var en av ledertypene blant guttene, og derfor falt det seg nokså naturlig å gjøre som han sa. Etter dette fikk Egil stort sett gå i fred.

En samaritan

Senere forsto jeg at Karsten opptrådte som en samaritan! Du husker sikkert den historien fra Bibelen om den barmhjertige samaritan, han som hjalp den mannen som landeveisrøverne hadde ranet og skamslått slik at han lå hjelpeløs på vegen. Andre vegfarende hadde passert den skadde, men ikke brydd seg om å hjelpe ham.

Egentlig var jo Egil på sin måte en slik hjelpeløs person. Karsten var en god samaritan når han bestemte seg for å gjøre noe med mobbingen som ingen andre reagerte på. Det er mange måter du kan være en god samaritan på. Karsten viste oss en av disse måtene.

Du kommer temmelig sikkert aldri til å komme over en skamslått og ranet person i grøftekanten. Men jeg er overbevist om at det i skolegården, eller andre steder hvor du ferdes, vil være andre som på forskjellig måte kan være litt hjelpeløse og som nettopp du kan hjelpe. Se deg om, og du vil oppdage at det trengs samaritanere også i dag. Det ville være flott om du vil være en samaritan!