Les fra Bibelen, Matteus 18,23-33:

Derfor kan himmelriket sammenlignes med en konge som ville gjøre opp regnskapet med tjenerne sine. Da han tok fatt på oppgjøret, ble en ført fram som skyldte ham ti tusen talenter. Han hadde ikke noe å betale med, og herren befalte at han skulle selges med kone og barn og alt han eide, og gjelden betales. Men tjeneren kastet seg ned for ham og bønnfalt ham: ‘Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg alt sammen.’ Da fikk herren inderlig medfølelse med denne tjeneren, slapp 

ham fri og etterga ham gjelden.
   Utenfor møtte tjeneren en av de andre tjenerne, en som skyldte ham hundre denarer. Han grep fatt i ham, tok strupetak på ham og sa: ‘Betal det du skylder!’ Men den andre falt ned for ham og ba: ‘Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg.’ Men han ville ikke. Han gikk av sted og fikk kastet ham i fengsel; der skulle han sitte til han hadde betalt gjelden.
   Da de andre tjenerne så hva som skjedde, ble de dypt bedrøvet og gikk og fortalte herren sin alt som hadde hendt. Da kalte herren ham til seg igjen og sa til ham: ‘Du onde tjener! Hele gjelden etterga jeg deg fordi du ba meg om det. Burde ikke også du ha vist barmhjertighet mot din medtjener, slik jeg viste barmhjertighet mot deg?’

Bibelteksten er hentet fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse

Utlånsbransjen kan være brutal. Kanskje kjenner noen av dere eksempler fra i dag, på for eksempel ungdommer som har blitt overtalt til å bruke kredittkort, har mistet kontrollen og fått store problemer med å betale tilbake. Teksten forteller om at det på Jesu tid fantes en enda mer brutal praksis: Låntakere hadde ingen rettigheter. De kunne bli kastet i fengsel eller til og med solgt som slaver.

I deler av verden har fortsatt låntakere dårlige forhold og rettigheter. For fattige mennesker uten sparepenger eller en fast jobb kan det være vanskelig eller umulig å få lån. Dersom de får lån, må de gjerne betale mye høyere renter enn rike betaler, siden bankene regner med at det er større risiko for at ikke fattige betaler tilbake. Spare- og lånegruppene som KFUK-KFUM etablerer på for eksempel Sri Lanka, Sør-Sudan og i andre deler av verden er et nytt verktøy for at fattige kan låne penger av hverandre. Gruppene flytter makt fra rike utlånere til gruppene. Slik får mennesker med lite økonomiske ressurser en helt ny mulighet for å støtte, styrke og hjelpe hverandre.

Går vi tilbake til bibelteksten, ser vi at den også sier noe sentralt om Guds tilgivelse. Den første låntakeren i fortellingen skylder ti tusen talenter. Dette tilsvarer cirka 200000 kilo sølv. Prisen per kilo sølv er i våre dager cirka 5000 kr. Verdien på gjelden til den første låntakeren er altså cirka 1 milliard kroner. Likevel får herren i teksten «inderlig medfølelse», slipper mannen fri og ettergir han gjelden. Direkte oversatt betyr disse ordene «opprør i innvollene». Kanskje kan vi i dag snakke om klump i magen. Herren i fortellingen fikk klump i magen av å se hvor vanskelig mannen hadde det, og han tilga ham. Slik er Gud. Når vi ber Gud om tilgivelse, sier teksten veldig tydelig: Guds tilgivelse er gratis! Vi trenger ikke å betale for den eller være gode nok for den. Slik skal vi også behandle mennesker rundt oss: Vi skal tilgi hverandre slik som Gud har tilgitt oss.