BESKRIVELSE AV ANDAKTEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre andakten.

Les Sauen som ble funnet igjen, Lukas 15, 4-7

4 «Dersom en av dere eier hundre sauer og mister én av dem, lar han ikke da de nittini være igjen ute i ødemarken og leter etter den som er kommet bort, til han finner den?  5 Og når han har funnet den, blir han glad og legger den på skuldrene sine.  6 Straks han kommer hjem, kaller han sammen venner og naboer og sier til dem: ‘Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen den sauen som var kommet bort.’  7 Jeg sier dere: På samme måte blir det større glede i himmelen over én synder som vender om, enn over nittini rettferdige som ikke trenger omvendelse.

Bibelteksten gjengitt med tillatelse. Bibel 2011 © Bibelselskapet.

ANDAKT

Har du noen gang mistet noe du var glad i? Kanskje katten rømte hjemmefra eller bamsen din ble borte, eller ballen du skulle spille fotball med. Jeg tipper du begynte å lete etter det som var borte. Jesus forteller om en gjeter som hadde mistet sauen sin. Selv om han hadde hundre til, ble han så fortvilet at han lot dem være igjen mens han lette etter den som var borte. Han ville så gjerne finne sauen sin.

Jesus forteller dette for å forklare oss hvem Gud er. Gud er som den gjeteren som gikk ut for å lete. Gud er som den gjeteren som kom tilbake for å ha fest da han fant sauen sin.

Gjeteren er sauens leder og beskytter. Han eller hun passer på dyra og ser til at de har det de trenger. Derfor er gjeteren på mange måter sauenes sjef, den som bestemmer. Men denne lederen er ikke bare en som bestemmer. For gjeteren lever sammen med dyra sine, går med dem til beitet og sover nær dem. Gjeteren er på mange måter en av sauene. Derfor kan vi forstå at gjeteren var så veldig glad i dem. Uten sauer ville ikke lenger gjeteren være gjeter for noen. Sauene gjorde at gjeteren kunne være gjeter, kunne være seg selv, og ga livet og dagene mening.

Jeg tenker at sånn er Gud også. Gud er ikke en som sitter på avstand og bestemmer. Gud ble menneske da Jesus ble født. Det gjorde Gud for å være nær oss, for å leve sammen med oss, kjenne på alle de følelsene og opplevelsene vi har. Gud vet hvordan det er å være menneske. Gud er også en som leter etter oss hvis vi roter oss bort og en som gleder seg og holder fest når vi kommer til rette.

Gud er den gode gjeter. Vi er som sauer. Og hvis det først er sauer vi er, kan vi være glade for at vi har en gjeter som er glad i oss, går sammen med oss og vil gå til oss der vi er.

SLIK GJØR DU - GJEMME SAUEN

  1. Del speiderne inn i to lag.
  2. Del området dere er på i to med en linje eller andre markører.
  3. Del ut en sau til hvert lag, det kan være et kosedyr en skinnfell, en utklippet sau eller lignende.
  4. Hvert lag får noen minutter til å gjemme sauen på sin halvdel av området. 
  5. Nå skal lagene bytte side og lete etter hverandres sauer.
  6. Det første laget som finner motstanderen sin su vinner.

TIPS: Hvis dere leker flere runder, kan lagene bytte side hver gang og få mer tid til å gjemme sauen.

Andaktsboka kan kjøpes i Speiderbutikken