Les fra Bibelen, Lukas 4, 14-18a:

I Åndens kraft vendte Jesus tilbake til Galilea, og ryktet om ham spredte seg over hele området. Han underviste i synagogene og fikk lovord av alle.

Han kom også til Nasaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen, slik han pleide. Da han reiste seg for å lese, rakte de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og fant stedet der det står skrevet:
         
 Herrens Ånd er over meg,
           for han har salvet meg
           til å forkynne et godt budskap for fattige.

Bibelteksten er hentet fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse

Kampen for å avskaffe fattigdommen er ikke ny. Vi finner den i Jesu ord om at han vil forkynne et godt budskap for fattige. Kampen går også som en rød tråd gjennom hele Bibelen. Fra Guds løfte til israelsfolket i 5 Mosebok 15: «Det skal ikke finnes noen fattige hos deg, for Herren vil velsigne deg rikt i det landet Herren din Gud gir deg til eiendom for at du skal innta det», via Jesu forkynnelse om rikdom og fattigdom til beskrivelsen av de første kristne i Apostlenes gjerninger 2,44-45: «Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle etter som hver enkelt trengte det.» Omsorg for de fattige og kamp mot urettferdighet har alltid vært en sentral del av kristen tro. Vi tror på en Gud som styrker oss i kampen for det gode.

Kampen for å avskaffe fattigdommen er ikke ny. Men muligheten for å gjøre det på et globalt nivå, er det. Gjennom menneskets historie har kontakten mellom enkeltmennesker i India, Ghana og Norge aldri vært så sterk som i dag. Verden har aldri hatt så gode ordninger for fordeling som vi har i dag. Det er unikt at enkeltmennesker i Norge kan påvirke enkeltmennesker i Sri Lanka ved å kjøpe et fair trade-produkt eller ved å donere en liten sum penger. Det er ganske nytt at mennesker over hele verden kan gå sammen om å påvirke politikere til å sette mål og gjennomføre tiltak.

Kampen for å avskaffe fattigdommen er ikke ny. Men den må likevel kjempes i dag. Gud har skapt nok til alles behov, men ikke nok til alles grådighet. Vi kan være generasjonen som stopper fattigdom. Selvfølgelig er det mulig. Vil du være med?

 

Diskuter ulike handlingsalternativ. Hva kan vi gjøre?

Visste du at det er mulig å vippse til globalaksjonen? – Søk opp Globalaksjonen på vipps!