Johannes 20, 24-29 Tomas

20 24 Tomas, en av de tolv, han som ble kalt Tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. 25 «Vi har sett Herren», sa de til ham. Men han sa:

«Dersom jeg ikke får se naglemerkene i hendene hans og får legge fingeren i dem og stikke hånden i siden hans, kan jeg ikke tro.»

26 Åtte dager senere var disiplene igjen samlet, og Tomas var sammen med dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere.» 27 Så sier han til Tomas: «Kom med fingeren din, se her er hendene mine. Kom med hånden og stikk den i siden min. Og vær ikke vantro, men troende!» 28 

«Min Herre og min Gud!» sa Tomas. 29 Jesus sier til ham: «Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror.»

Andakt

Av Silje Kivle Andreassen

«Jeg tror det ikke før jeg får se det»

En av Jesus nærmeste venner kunne ikke tro før han fikk se. Han het Tomas og har fått tilnavnet «tvileren». Tomas opplevde noe skikkelig dumt. Han var den eneste i vennegjengen som var borte da noe helt utrolig hendte. Kan du tenke deg den følel- sen? Å gå glipp av det mest spennende, det mest fantastiske? Det som skjedde var at Jesus, deres beste venn, som de visste var død på korset og lagt i graven, plutse- lig var på plass midt i gjengen, lys levende.

Men Tomas var ikke der. Kan du tenke deg noe så dumt? At Jesus velger ak- kurat det tidspunktet da Tomas ikke er sammen med resten av gjengen. Det er lett å forstå at Tomas var lei seg for det og at det var vanskelig for ham å tro på det de andre fortalte. «Jeg tror det ikke før jeg får se det», tenkte Tomas.

Så kan man tenke seg at Jesus kunne bli skuffet fordi Tomas ikke trodde at han kunne stå opp fra de døde. Men Jesus ble ikke skuffet eller sint, han skjønte hva som måtte til. Derfor viste han seg for disiplene én gang til. Denne gangen var Tomas der. «Se her er hendene mine» sa Jesus. «Kom med hånden din og stikk den i siden min». Tomas fikk se selv, og han trodde. «Fordi du har sett meg tror du» sa Jesus. «Salige er de som ikke ser, og likevel tror.»

Det er fint at Tomas finnes i Bibelen. Hans fortelling viser at det er ganske na- turlig å tvile. Tomas klarte ikke å tro på oppstandelse fra de døde uten å se det selv, og likevel var han en av de beste vennene til Jesus. Når du tviler vil Jesus fremdeles være din beste venn.

 

Aktivitet

«Jeg tror det ikke før...» 

Deltakerne skriver på en lapp noe de har opplevd/vært med på eller noe de kan/en egenskap de har som de andre delta- kerne ikke vet om. Eksempler: «Jeg har spilt klarinett for kongen», «Jeg kan stå på hodet i ett minutt», «Jeg har en ol- demor som er 100 år», «Jeg har vært på Norges høyeste fjell» eller «Jeg kan utenat tre vers av ‘Ja, vi elsker’».

Deretter samles lappene i en skål, og alle trekker en lapp hver. OBS! hvis man får sin egen lapp må den legges tilbake og man trekker en ny. Så skal deltakerne etter tur lese det som står på lappen og gjette hvem som har skrevet den. Til slutt ser man hvor mange som har gjettet riktig.

Det er morsomt hvis de forskjellige kan fortelle litt rundt det de har skrevet når alle har gjettet og man skal oppklare hvem som har skrevet hva.

Man trenger en lapp og en penn/blyant til hver deltaker. Det må være minst fem deltakere.

 

Andaktsboka kan kjøpes i Speiderbutikken

UTSTYR

En lapp og en penn per speider